IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  kral sohbet
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 14 Eylül 2009, 20:48   #1
Çevrimdışı
Çocuğun Cinsel İstismarı


sohbet


Çocuğun Cinsel İstismarı

Cinsel istismarın başlama yaşı küçüldükçe olumsuz etkilenmenin arttığını belirtilmektedir . Bununla birlikte cinsel istismarın sonuçları üzerinde

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanım, yetişkinin cinsel doyum amacıyla çocuğu cinsel nesne olarak kullanması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu yazıda çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın tanımı, yaygınlığı ve olası sonuçlarını etkileyen olumsuz etmenler gözden geçirilmiştir.

Çocuk ve gençlerde cinsel kötüye kullanım ülkemizde de beklenenden daha yüksek oranlardadır. Trakya Üniversitesinde yapılan bir çalışmada aile içi cinsel kötüye kullanım %1.4 olarak bulunmuştur.

Çocuk ve ergenin kötüye kullanımını üç ana başlıkta ele alınmaktadır.

Cinsel kötüye kullanımın başlama yaşı:

Cinsel istismarın başlama yaşı küçüldükçe olumsuz etkilenmenin arttığını belirtilmektedir . Bununla birlikte cinsel istismarın sonuçları üzerinde başlama yaşının olumsuz etkisinin olmadığını savunan yazarlar da bulunmaktadır . Yapılan bir çalışmada cinsel istismara uğrama yaşı küçüldükçe cinsel yönden uygunsuz davranış gösterme oranın arttığını gösterilmiştir .

Kurbanın cinsiyeti:
Kız çocukları erkek çocuklarına göre daha sık cinsel kötüye kullanıma uğramaktadırlar. Kız çocukları kötüye kullanımdan daha fazla olumsuz etkilenir .

Ailesel etmenler:
Cinsel kötüye kullanılan çocuk ve gençlerin anne-baba ve aile özellikleriyle ilgili yapılmış bir çok çalışma bulunmaktadır . Yapılan bir çalışmada aile içi cinsel kötüye kullanım olgularının çoğunun kalabalık, uyumsuz ve fiziksel şiddetin yaşandığı ailelerden olduğu bildirilmişdir.

Çalışmada bu ailelerin sosyoekonomik düzeylerinin düşük olduğu belirtilmektedir . Aile içi cinsel kötüye kullanıma güvenli ailesel bağı olan bireylerde daha az rastlanmaktadır. Zayıf ya da güvenilir olmayan ailesel bağ ise aile içi cinsel kötüye kullanımı artırabilmektedir. Aile içi cinsel kötüye kullanım ile ilgili araştırmalarda, hem kötüye kullanan kişinin hem de kurbanlarının çocukluk dönemlerinde duygusal yoksunluk içinde büyüdükleri bildirilmiştir.

Cinsel kötüye kullanım olgularının olduğu ailelerde annenin koruyucu olamadığı bildirilmektedir. Annenin koruyucu olamaması değişik nedenlere bağlanmaktadır. Böyle bir evde çoğunlukla anne ya yoktur veya pasiftir ya da yetersizdir. Bu çocukların annelerinin çoğu sosyal açıdan yetersiz ve çevreyle uygun ilişki kuramayan kimselerdir. Kimi zaman kız çocuğu ailedeki anne rolünü almıştır. Bu tip ailelerde anne sık sık evden çeşitli nedenlerle uzaklaşmakta; bu yaşam tarzı da cinsel kötüye kullanım için fırsat oluşturmaktadır .

Anne-babada psikiyatrik bir hastalık ya da kişilik bozukluğunun bulunmasının da çocuğun cinsel kötüye kullanım riskini büyük oranda arttırdığı saptanmıştır.

Aile içi cinsel kötüye kullanımın olduğu ailelerde babada sıklıkla alkol kullanımının sık olduğu bildirilmektedir. Cinsel kötüye kullanım olgularında alkolün taciz eden tarafından sıklıkla kullanıldığı ve kötüye kullanımı hazırlayan önemli bir etken olduğunu bildirmektedir.

Çocuk ve ergende bulunan ruhsal bozukluklar:
Aynı şekilde çocukta psikiyatrik bir bozukluğun bulunması cinsel kötüye kullanım riskini artırmaktadır.

Kötüye kullanana ait etmenler:
Yapılan bir çalışmada taciz yapan;
%14 olguda yabancı,
%28 olguda aile içi bir birey,
%58 olguda ise çocuğu tanıyan ancak aileden olmayan birisi olduğu bulunmuştur .

Cinsel kötüye kullanılan;
Kız çocuklarının yaklaşık %95' inde,
Erkek çocuklarının %80 inde taciz eden erkeklerdir.

Cinsel kötüye kullanım %5-15 gibi düşük oranlarda kadınlar tarafından yapılmaktadır .

Yapılan başka bir araştırmada aile içi cinsel kötüye kullanımın; %75' inin;
Baba (%46) ,
Üvey baba (%27) tarafından yapıldığını bulunmuştur. Üvey baba ile cinsel kötüye kullanım yaşama riski öz babaya göre 6 kat daha fazla olarak bulunmuştur .

Kızlar daha sık aile içi,
Erkekler daha çok aile dışındaki kişiler tarafından cinsel kötüye kullanıma uğramaktadırlar .

Çocuk ile istismar eden arasındaki yakınlık derecesi fazla (baba, anne, ağabey, amca vs.) ve arasındaki yaş farkı fazla ise olumsuz etkilenme daha büyük oranda olmaktadır .

Yazarlar aile içi cinsel kötüye kullanım olgularında taciz eden kişinin kurbanı fiziksel şiddet yoluyla kontrol altında tuttuğunu bildirmektedir. Bu yolla taciz eden kişi olayın gizli kalmasını sağlamaktadır . Bazı yazarlar cinsel kötüye kullanımla birlikte sıklıkla fiziksel kötüye kullanımın da görülmesini dürtü kontrolü bozukluğuna bağlamaktadır .

Cinsel kötüye kullanımın tipi:
Çocuğun cinsel olarak kötüye kullanılması çok değişik biçimlerde olabilmektedir:

-Cinsel organ ya da memelerin ellenmesi veya okşanması
-Erişkinin çocuğa yaptırması ya da çocuğun önünde erişkinin mastürbasyon yapması
-Erişkinin cinsel organı ile çocuğun uyluk, kalça ya da başka bir bölgesi arasında sürtme ya da cinsel birleşmeyi taklit etme gibi vücut temasının oluşması
-Aynı ya da karşı cinsten bir kişi tarafından çocuğun vajina, anüs ya da ağız yoluya cinsel birleşmeye itilmesi ve durumun gerçekleşmesi
-Teşhircilik (cinsel organların gösterilmesi)
-Fotograf ya da müstehcen konuşma gibi araçlar kullanarak çocuğun *****grafiye yönlendirmesi
-Çocuğun fuhuşa yönlendirilmesi
-Çocuğun uygulanan diğer cinsel istismar biçimleri

Çalışmalar; teşhircilik, uygunsuz okşama ve dokunmanın olduğu cinsel kötüye kullanımın en yaygın görülen tipler olduğunu göstermiştir. Bunu masturbasyon ve koitusun olduğu tipler takip ettiği belirlenmiştir. Koitusun olduğu tiplerde olumsuz etkilenmenin daha fazla olduğu gösterilmiştir . Taciz esnasında özellikle oral, genital, anal ilişki veya penetrasyon girişimi yaşamış kız çocuklarında olumsuz etkinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir .

Cinsel kötüye kullanım sırasında şiddetin kullanılması, uzun süreden beri olması ve sık aralıklarla olması çocuğun daha fazla olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır .

Sonuç olarak; cinsel kötüye kullanımla birlikte fiziksel şiddetin olması, taciz yapanın baba veya üvey baba olması, tacizin uzamış olması ve tacizde penetrasyonun olması cinsel kötüye kullanımın sonuçlarını olumsuz etkileyen en önemli etmenlerdir.
Tümer TÜRKBAY, Gülay SÖHMEN, Teoman SÖHMEN
Çocuğun Cinsel İstismarı

Cinsel istismarın başlama yaşı küçüldükçe olumsuz etkilenmenin arttığını belirtilmektedir . Bununla birlikte cinsel istismarın sonuçları üzerinde

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanım, yetişkinin cinsel doyum amacıyla çocuğu cinsel nesne olarak kullanması şeklinde tanımlanmaktadır. Bu yazıda çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanımın tanımı, yaygınlığı ve olası sonuçlarını etkileyen olumsuz etmenler gözden geçirilmiştir.

Çocuk ve gençlerde cinsel kötüye kullanım ülkemizde de beklenenden daha yüksek oranlardadır. Trakya Üniversitesinde yapılan bir çalışmada aile içi cinsel kötüye kullanım %1.4 olarak bulunmuştur.

Çocuk ve ergenin kötüye kullanımını üç ana başlıkta ele alınmaktadır.

Cinsel kötüye kullanımın başlama yaşı:

Cinsel istismarın başlama yaşı küçüldükçe olumsuz etkilenmenin arttığını belirtilmektedir . Bununla birlikte cinsel istismarın sonuçları üzerinde başlama yaşının olumsuz etkisinin olmadığını savunan yazarlar da bulunmaktadır . Yapılan bir çalışmada cinsel istismara uğrama yaşı küçüldükçe cinsel yönden uygunsuz davranış gösterme oranın arttığını gösterilmiştir .

Kurbanın cinsiyeti:
Kız çocukları erkek çocuklarına göre daha sık cinsel kötüye kullanıma uğramaktadırlar. Kız çocukları kötüye kullanımdan daha fazla olumsuz etkilenir .

Ailesel etmenler:
Cinsel kötüye kullanılan çocuk ve gençlerin anne-baba ve aile özellikleriyle ilgili yapılmış bir çok çalışma bulunmaktadır . Yapılan bir çalışmada aile içi cinsel kötüye kullanım olgularının çoğunun kalabalık, uyumsuz ve fiziksel şiddetin yaşandığı ailelerden olduğu bildirilmişdir.

Çalışmada bu ailelerin sosyoekonomik düzeylerinin düşük olduğu belirtilmektedir . Aile içi cinsel kötüye kullanıma güvenli ailesel bağı olan bireylerde daha az rastlanmaktadır. Zayıf ya da güvenilir olmayan ailesel bağ ise aile içi cinsel kötüye kullanımı artırabilmektedir. Aile içi cinsel kötüye kullanım ile ilgili araştırmalarda, hem kötüye kullanan kişinin hem de kurbanlarının çocukluk dönemlerinde duygusal yoksunluk içinde büyüdükleri bildirilmiştir.

Cinsel kötüye kullanım olgularının olduğu ailelerde annenin koruyucu olamadığı bildirilmektedir. Annenin koruyucu olamaması değişik nedenlere bağlanmaktadır. Böyle bir evde çoğunlukla anne ya yoktur veya pasiftir ya da yetersizdir. Bu çocukların annelerinin çoğu sosyal açıdan yetersiz ve çevreyle uygun ilişki kuramayan kimselerdir. Kimi zaman kız çocuğu ailedeki anne rolünü almıştır. Bu tip ailelerde anne sık sık evden çeşitli nedenlerle uzaklaşmakta; bu yaşam tarzı da cinsel kötüye kullanım için fırsat oluşturmaktadır .

Anne-babada psikiyatrik bir hastalık ya da kişilik bozukluğunun bulunmasının da çocuğun cinsel kötüye kullanım riskini büyük oranda arttırdığı saptanmıştır.

Aile içi cinsel kötüye kullanımın olduğu ailelerde babada sıklıkla alkol kullanımının sık olduğu bildirilmektedir. Cinsel kötüye kullanım olgularında alkolün taciz eden tarafından sıklıkla kullanıldığı ve kötüye kullanımı hazırlayan önemli bir etken olduğunu bildirmektedir.

Çocuk ve ergende bulunan ruhsal bozukluklar:
Aynı şekilde çocukta psikiyatrik bir bozukluğun bulunması cinsel kötüye kullanım riskini artırmaktadır.

Kötüye kullanana ait etmenler:
Yapılan bir çalışmada taciz yapan;
%14 olguda yabancı,
%28 olguda aile içi bir birey,
%58 olguda ise çocuğu tanıyan ancak aileden olmayan birisi olduğu bulunmuştur .

Cinsel kötüye kullanılan;
Kız çocuklarının yaklaşık %95' inde,
Erkek çocuklarının %80 inde taciz eden erkeklerdir.

Cinsel kötüye kullanım %5-15 gibi düşük oranlarda kadınlar tarafından yapılmaktadır .

Yapılan başka bir araştırmada aile içi cinsel kötüye kullanımın; %75' inin;
Baba (%46) ,
Üvey baba (%27) tarafından yapıldığını bulunmuştur. Üvey baba ile cinsel kötüye kullanım yaşama riski öz babaya göre 6 kat daha fazla olarak bulunmuştur .

Kızlar daha sık aile içi,
Erkekler daha çok aile dışındaki kişiler tarafından cinsel kötüye kullanıma uğramaktadırlar .

Çocuk ile istismar eden arasındaki yakınlık derecesi fazla (baba, anne, ağabey, amca vs.) ve arasındaki yaş farkı fazla ise olumsuz etkilenme daha büyük oranda olmaktadır .

Yazarlar aile içi cinsel kötüye kullanım olgularında taciz eden kişinin kurbanı fiziksel şiddet yoluyla kontrol altında tuttuğunu bildirmektedir. Bu yolla taciz eden kişi olayın gizli kalmasını sağlamaktadır . Bazı yazarlar cinsel kötüye kullanımla birlikte sıklıkla fiziksel kötüye kullanımın da görülmesini dürtü kontrolü bozukluğuna bağlamaktadır .

Cinsel kötüye kullanımın tipi:
Çocuğun cinsel olarak kötüye kullanılması çok değişik biçimlerde olabilmektedir:

-Cinsel organ ya da memelerin ellenmesi veya okşanması
-Erişkinin çocuğa yaptırması ya da çocuğun önünde erişkinin mastürbasyon yapması
-Erişkinin cinsel organı ile çocuğun uyluk, kalça ya da başka bir bölgesi arasında sürtme ya da cinsel birleşmeyi taklit etme gibi vücut temasının oluşması
-Aynı ya da karşı cinsten bir kişi tarafından çocuğun vajina, anüs ya da ağız yoluya cinsel birleşmeye itilmesi ve durumun gerçekleşmesi
-Teşhircilik (cinsel organların gösterilmesi)
-Fotograf ya da müstehcen konuşma gibi araçlar kullanarak çocuğun *****grafiye yönlendirmesi
-Çocuğun fuhuşa yönlendirilmesi
-Çocuğun uygulanan diğer cinsel istismar biçimleri

Çalışmalar; teşhircilik, uygunsuz okşama ve dokunmanın olduğu cinsel kötüye kullanımın en yaygın görülen tipler olduğunu göstermiştir. Bunu masturbasyon ve koitusun olduğu tipler takip ettiği belirlenmiştir. Koitusun olduğu tiplerde olumsuz etkilenmenin daha fazla olduğu gösterilmiştir . Taciz esnasında özellikle oral, genital, anal ilişki veya penetrasyon girişimi yaşamış kız çocuklarında olumsuz etkinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir .

Cinsel kötüye kullanım sırasında şiddetin kullanılması, uzun süreden beri olması ve sık aralıklarla olması çocuğun daha fazla olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır .

Sonuç olarak; cinsel kötüye kullanımla birlikte fiziksel şiddetin olması, taciz yapanın baba veya üvey baba olması, tacizin uzamış olması ve tacizde penetrasyonun olması cinsel kötüye kullanımın sonuçlarını olumsuz etkileyen en önemli etmenlerdir.
Tümer TÜRKBAY, Gülay SÖHMEN, Teoman SÖHMEN
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
cinsel, ÇocuĞun, cocugun, istismari, İstismarı

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Çocuk İstismarı Afişleri Violent Fotoğraf Kulübü 0 21 Ocak 2014 23:20
İstismarı bildirmek Lady Aile Evlilik ve Çocuklar 0 23 Temmuz 2012 01:12
Çocuk Cinsel İstismarı Lucifer Ruh Sağlığı 0 10 Aralık 2011 16:56
Çocuk İstismarı Davranışları Nelerdir? aSsLı Aile Evlilik ve Çocuklar 4 16 Haziran 2008 00:02
İzmir'de 4 Çocuk İstismarı Zanlısı Tutuklandı Kralice Haber Arşivi 1 08 Haziran 2008 11:50