IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 02 Mayıs 2011, 09:51   #1
Çevrimdışı
Divan Edebiyatından Seçilmiş Damlalarr


aşk sohbet odaları


Abdülhak Şinasi Hisar’ın Zevkiyle Seçilmiş Beyitler:

Kaynak:Aşk imiş her ne vâr âlemde”
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
İstanbul
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
1955)Aşk imiş her ne vâr âlemde


İlm bir kîl ü kâl imiş ancak


Fuzûlî

Aşk derdinin devâsı kabil-i derman değil


Terk-i can derler bu derdin mu’teber dermânına


Fuzûlî


Her kişi âşık olurdu eğer âsân olsa


Taşlıcalı Yahya Bey


Lisân-ı aşkı bilir terceman bulunmadı hiç


Neccar Zade Şeyh Rıza
Eğerçi söylemez ammâ neler bilir âşık


Hızırağa Zade Said

Gûyâki Padişâh olurum milk-i âleme


Meşgûl-i şerh-i aşk ü garâm olduğum zeman


Yenişehirli Avni

Gönlüm belâ-yı aşkı hem ister

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hem istemez

HâzımBen derd-i aşkı söylemesem başka derd olur


Faik Memduh
Her derde çâre var güzelim

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
aşka çâre yok

Abdülhak Hâmid
Baharı neyleriz ol gülizâr-ı gonce femin


Gülüb açılması bin nevbahâra değmez mi?


Nâilî’i Kadîm
Bir az gel bağa

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bülbül dinle
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
gül seyret
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
açıl cânâ

Ki sen dâhî henüz âçılmamış bir gonce-i tersin


Nedim
Süzme çeşmin

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
gelmesün müjgân müjgân üstüne

RâsihHüsn olur kim seyr iderken ihtiyâr elden gider


Ziya Paşa
Secdedir her kande bir büt görsem âyinim benim


Hâh kâfir

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hâh mü’min tut budur dinim beni

Fuzûlî
Hunkâr şehre geldi deyü seyre çıkdılar


Her güşe mehlikâ dolu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Hunkâra kim bakar

Vizeli Behişti
Hevâyı aşka uyub kûy-i yâredek gideriz


Nesim-i subha refîkız bahâradek gideriz


Nâilî-i Kadim
İnsâf olunsa biz de rakibin rakibiyiz


Nâbi
Ol perçemin nazîrini

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hâtırdamı gönül

Görmüş idin geçen sene

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
sünbül zemanları

Nedim
Bakılmaz hâtır-ı ahbâba hiç dilber hususunda


Ragıb Paşa
Ruhsat bulunur dâmen-i canân ele girmez


Canan bulunur gûşe-i imkân ele girmez


Haşmet
Hiç akla gelirmiydi bu âşıklığım ey dil


Kim derdi ki bir gün bana divane desinler


(la-edri)
İtse ger Nef’î nola gönlüyle dâim bezm’i hâs


Hem kadeh

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hem bade
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hem bir şûh sakidir gönül

Nef’i
Geh câm-ı bâde nûş ideriz

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
gâh hûn-i dil

Biz ruhsat-ı zemâna göre işret eyleri


Sabri-i Şakir
Bir elinde gül

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bir elde câm geldin sâkiyâ

Kangısın alsam gülü

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
yâ câmı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
yahud ki seni

NedimAyağın sâkınarak basma aman sultânım


Dökülen mey kırılan şişe-i rindân olsun


Nedim
Bezm o bezm

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ahbâb o ahbâb
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
işret o işret değil

Mey o mey

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
sakî o sakî
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hâlet o hâlet değil

Pertev
Meyhâne yıkıldı

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
mest ayakda

Abdülhak Hâmid
Bir kanlı gül ağzında ve mey kâsesi elde


Bir sofrada içdik ikimiz aynı emelde


Yahya Kemal
Hâlini bilmez perişanın perişan olmayan


Bursalı Ahmed Paşa
Cânıma bir merhabâ sundu ezelden çeşm-i yâr


Öyle mest oldum ki gayrın merhabâsın bilmedim


Bursalı Ahmed Paşa
Ben âşıkım

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hemişe sözüm âşıkânedir

FuzûlîAşkında mübtelâlığımı ayb iden sanur


Kim olmak ihtiyâr iledür mübtelâ sana


Fuzûlî
Göklere âçılmasın eller ki dâmânındadır


Fuzûlî
Sûfî mecâz anladı yâre mahabbetim


Âlemde kimse bilmedi gitdi hakikatim


EmriSenin mahzunun olmak bâna şadan olmadan yeğdir


Gamınla ağlamak ellerle handan olmadan yeğdir


Nev’îGönüldendir şikâyet

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
gayrdan feryâdımız yokdur

Nev’îYâreb ne vâdîdir bu kim can teşne cânân teşnedir


BâkiBileli kendimi ben gönlümü âşık buldum


Nef’îNeler çeker bu gönül

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
söylesem şikâyet olur

Nef’î
Ne şeb ki kûyine yüz sürmesem ölürüm


Ne gün ki kametini görmesem kıyamet olur


Nef’î
Bir cebinin

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bir dahi zülf-i siyehfâmın bilür

Dil ne subhun fark ider Billah

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ne akşâmın bilür

Nedim
Sinede bir lahza ârâm eyle gel cânım gibi


Geçme ey rûh’i revân ömr-i şitâbânım gibi


Nedim
Candan geçer de ben yine geçmem niyâzdan


Abdülhak Hâmid
Yârsız kalmış cihanda aybsız yâr isteyen


Bursalı Ahmed Pa
şaŞirler pençe-i Kahrımdan olurken lerzân


Beni bir gözleri âhûya zebûn itdi felek


Yavuz Sultan Selim


Kudretim yok hâlimi arzitmeğe canânıma


Usûlî


Küfr-i zülfün salalı rahneler imânımıza


Kâfir ağlar bizim ahvâl-i perişanımıza


Fuzûlî


Abdülhak Şinasi Hisar’ın Zevkiyle Seçilmiş Beyitler:

Kaynak:Aşk imiş her ne vâr âlemde”
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
İstanbul
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
1955)Aşk imiş her ne vâr âlemde


İlm bir kîl ü kâl imiş ancak


Fuzûlî

Aşk derdinin devâsı kabil-i derman değil


Terk-i can derler bu derdin mu’teber dermânına


Fuzûlî


Her kişi âşık olurdu eğer âsân olsa


Taşlıcalı Yahya Bey


Lisân-ı aşkı bilir terceman bulunmadı hiç


Neccar Zade Şeyh Rıza
Eğerçi söylemez ammâ neler bilir âşık


Hızırağa Zade Said

Gûyâki Padişâh olurum milk-i âleme


Meşgûl-i şerh-i aşk ü garâm olduğum zeman


Yenişehirli Avni

Gönlüm belâ-yı aşkı hem ister

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hem istemez

HâzımBen derd-i aşkı söylemesem başka derd olur


Faik Memduh
Her derde çâre var güzelim

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
aşka çâre yok

Abdülhak Hâmid
Baharı neyleriz ol gülizâr-ı gonce femin


Gülüb açılması bin nevbahâra değmez mi?


Nâilî’i Kadîm
Bir az gel bağa

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bülbül dinle
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
gül seyret
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
açıl cânâ

Ki sen dâhî henüz âçılmamış bir gonce-i tersin


Nedim
Süzme çeşmin

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
gelmesün müjgân müjgân üstüne

RâsihHüsn olur kim seyr iderken ihtiyâr elden gider


Ziya Paşa
Secdedir her kande bir büt görsem âyinim benim


Hâh kâfir

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hâh mü’min tut budur dinim beni

Fuzûlî
Hunkâr şehre geldi deyü seyre çıkdılar


Her güşe mehlikâ dolu

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Hunkâra kim bakar

Vizeli Behişti
Hevâyı aşka uyub kûy-i yâredek gideriz


Nesim-i subha refîkız bahâradek gideriz


Nâilî-i Kadim
İnsâf olunsa biz de rakibin rakibiyiz


Nâbi
Ol perçemin nazîrini

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hâtırdamı gönül

Görmüş idin geçen sene

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
sünbül zemanları

Nedim
Bakılmaz hâtır-ı ahbâba hiç dilber hususunda


Ragıb Paşa
Ruhsat bulunur dâmen-i canân ele girmez


Canan bulunur gûşe-i imkân ele girmez


Haşmet
Hiç akla gelirmiydi bu âşıklığım ey dil


Kim derdi ki bir gün bana divane desinler


(la-edri)
İtse ger Nef’î nola gönlüyle dâim bezm’i hâs


Hem kadeh

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hem bade
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hem bir şûh sakidir gönül

Nef’i
Geh câm-ı bâde nûş ideriz

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
gâh hûn-i dil

Biz ruhsat-ı zemâna göre işret eyleri


Sabri-i Şakir
Bir elinde gül

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bir elde câm geldin sâkiyâ

Kangısın alsam gülü

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
yâ câmı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
yahud ki seni

NedimAyağın sâkınarak basma aman sultânım


Dökülen mey kırılan şişe-i rindân olsun


Nedim
Bezm o bezm

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ahbâb o ahbâb
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
işret o işret değil

Mey o mey

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
sakî o sakî
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hâlet o hâlet değil

Pertev
Meyhâne yıkıldı

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
mest ayakda

Abdülhak Hâmid
Bir kanlı gül ağzında ve mey kâsesi elde


Bir sofrada içdik ikimiz aynı emelde


Yahya Kemal
Hâlini bilmez perişanın perişan olmayan


Bursalı Ahmed Paşa
Cânıma bir merhabâ sundu ezelden çeşm-i yâr


Öyle mest oldum ki gayrın merhabâsın bilmedim


Bursalı Ahmed Paşa
Ben âşıkım

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
hemişe sözüm âşıkânedir

FuzûlîAşkında mübtelâlığımı ayb iden sanur


Kim olmak ihtiyâr iledür mübtelâ sana


Fuzûlî
Göklere âçılmasın eller ki dâmânındadır


Fuzûlî
Sûfî mecâz anladı yâre mahabbetim


Âlemde kimse bilmedi gitdi hakikatim


EmriSenin mahzunun olmak bâna şadan olmadan yeğdir


Gamınla ağlamak ellerle handan olmadan yeğdir


Nev’îGönüldendir şikâyet

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
gayrdan feryâdımız yokdur

Nev’îYâreb ne vâdîdir bu kim can teşne cânân teşnedir


BâkiBileli kendimi ben gönlümü âşık buldum


Nef’îNeler çeker bu gönül

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
söylesem şikâyet olur

Nef’î
Ne şeb ki kûyine yüz sürmesem ölürüm


Ne gün ki kametini görmesem kıyamet olur


Nef’î
Bir cebinin

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bir dahi zülf-i siyehfâmın bilür

Dil ne subhun fark ider Billah

Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ne akşâmın bilür

Nedim
Sinede bir lahza ârâm eyle gel cânım gibi


Geçme ey rûh’i revân ömr-i şitâbânım gibi


Nedim
Candan geçer de ben yine geçmem niyâzdan


Abdülhak Hâmid
Yârsız kalmış cihanda aybsız yâr isteyen


Bursalı Ahmed Pa
şaŞirler pençe-i Kahrımdan olurken lerzân


Beni bir gözleri âhûya zebûn itdi felek


Yavuz Sultan Selim


Kudretim yok hâlimi arzitmeğe canânıma


Usûlî


Küfr-i zülfün salalı rahneler imânımıza


Kâfir ağlar bizim ahvâl-i perişanımıza


Fuzûlî


  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
damlalarr, divan, edebiyatından, seçilmiş

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Seçilmiş Metinler Zen Kitap Tanıtımları 0 23 Mayıs 2013 16:15
Yılın babası seçilmiş ama... Kalemzede Esrarengiz Olaylar 2 07 Kasım 2011 02:28
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri, Özellikleri ve Divan Şiirleri Kacak Divan Edebiyatı 0 27 Eylül 2011 21:01
Nietzsche'den Seçilmiş Düşünceler Kalemzede Felsefe 0 23 Eylül 2011 01:36
Divan Şiirinde Konular ve Divan Şiirinin Özellikleri Ruj Divan Edebiyatı 0 16 Aralık 2010 05:13