IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  sohbet
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 26 Ağustos 2008, 20:04   #1
Dilara
Guest
Dilara - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Ortodoksluk Nedir?


sohbet


Yunanca'da Ortodoks " Doğru görüş
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
inanç ve doğru itiraf" anlamına gelir. Bu mezhebin Dinler Tarihindeki diğer isimleri şunlardır: Doğunun Ortodoks
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Katolik ve Apostolik Kilisesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Ortodoks Doğu Kilisesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Doğu Kilisesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Ortodoks Kilisesi ve Rum Ortodoks Kilisesi. (34) Ortodoks Kilisesi'nin Katolik Kilisesi'nden 1054 yılında (35) kesin olarak ayrılmasında (36) dinî ve siyasî birtakım sebeblerin büyük rolü olmuştur:
1- Katolik Kilisesi'nin müşrikler arasında dini yaymak için bazı tavizler vermesi.
2- Roma'nın itirazına rağmen imparatorluk merkezinin istanbul olması.
3- Batı Roma Devleti'nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan otorite boşluğunu Papalığın doldurmak istemesi.

inanç ve ayinler bakımından Ortodoks Kiliseleri bazı siyasî ve idarî sebeblerden dolayı birbirinden ayrılmıştır:
a-1054'deki Doğu-Batı ayrılığından sonra Ortodoksluğun merkezi Bizans olmuştur.
b-istanbul'un Türkler tarafından fethedildiği 1453'ten sonra Rus Ortodoks Kilisesi istanbul Patrikliği ile mücadeleye girişmiştir.
c-Rus ihtilâli (1917)'nden sonra istanbul Ortodoks Patrikliğiyle mücadeleden vazgeçen Rus Ortodoks Kilisesi Patriklik halini almıştır.

Ortodoks dünyasının dört büyük patrikliği (istanbul-iskenderiye
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Antakya
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Kudüs) vardır. Diğer
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bölgelerdeki millî kiliseler idari yapı itibariyle bu dört patrikliğe bağlıdır. Ortodoks Mezhebi'ni diğer Hıristiyan mezheplerinden ayıran başlıca özellik şunlardır:

1- Patrik ruhanî başkandır.
2- Papa yanılabilir. O isa'nın vekili değildir.
3- Ruhu'l-Kuds
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Oğul yoluyla Baba'dan çıkmıştır.
4- ilk yedi konsilde alının kararları kabul etmek lâzımdır.
5- Ancak
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Meryem
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
isa ve Aziz ikonlarına (37) saygı gösterilir.
6- Her ülke ibadetini kendi diliyle yapmakta serbesttir.
7- Günahkârlar
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
işledikleri günah ölçüsünde A'râf ta bekletilirler.
8- Keşişler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
piskoposlar ve patrikler evlenemez; papazlar evlenebilir. Boşanma ancak bazı şartlarla mümkündür.
9- Vaftizden hemen sonra Konfirmasyon yapılmalıdır.
10- Evharistiya ayininde ekmeğe maya
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
şaraba su katarlar.
11- Haç sağdan sola çıkarılır ve Haç'ın kolları birbirine eşittir.

Kuruluş dönemlerinde bütün Doğu Ortodoks Kiliseleri
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
istanbul Ortodoks Kilisesi'nin idare ve kontrolü altında iken
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
daha sonraları parçalanmalar olmuş şu kiliseler doğmuştur:

1-Süryani Ortodoks Kilisesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

2-Rum Ortodoks Kilisesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

3-Ermeni Ortodoks Kilisesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

4-Rus Ortodoks Kilisesi.


Dinler Tarihçilerinin genellikle savunduklarına göre Ortodoks Mezhebi'nin doğması
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
iznik (325) ve O'nu takibeden altı Konsil'de alınan bazı kararlar sonucunda olmuştur. (3 Ancak Ortodoksluğu kabul edenler iznik Konsili'nde değişik fikirler ortaya atan Arius
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Nestorius vb. din büyüklerinin görüşlerine her zaman cephe almışlardır.

Katolik mezhebi ile Ortodoks mezhebi arasında tesbit edilebilen başlıca ayrılıklar şunlardır:

1- Katoliklere göre Ruhu'l-Kuds Baba ile Oğul'dan
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Ortodokslara göre ise Allah'ın göndermesinden meydana gelmiştir. (39)

2- Katoliklere göre papa yanılmaz; ilâhî kudrete sahiptir. Ortodokslara göre ise O
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ruhani bir liderdir; ilâhî bir gücü yoktur.

3- Katoliklere göre papanın iman
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ibadet
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ahlâk vb. konulardaki her sözü münakaşasız kabul edilmelidir
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Ortodokslara göre ise papa da bir insandır
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
yanılabilir.
Yunanca'da Ortodoks " Doğru görüş
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
inanç ve doğru itiraf" anlamına gelir. Bu mezhebin Dinler Tarihindeki diğer isimleri şunlardır: Doğunun Ortodoks
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Katolik ve Apostolik Kilisesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Ortodoks Doğu Kilisesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Doğu Kilisesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Ortodoks Kilisesi ve Rum Ortodoks Kilisesi. (34) Ortodoks Kilisesi'nin Katolik Kilisesi'nden 1054 yılında (35) kesin olarak ayrılmasında (36) dinî ve siyasî birtakım sebeblerin büyük rolü olmuştur:
1- Katolik Kilisesi'nin müşrikler arasında dini yaymak için bazı tavizler vermesi.
2- Roma'nın itirazına rağmen imparatorluk merkezinin istanbul olması.
3- Batı Roma Devleti'nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan otorite boşluğunu Papalığın doldurmak istemesi.

inanç ve ayinler bakımından Ortodoks Kiliseleri bazı siyasî ve idarî sebeblerden dolayı birbirinden ayrılmıştır:
a-1054'deki Doğu-Batı ayrılığından sonra Ortodoksluğun merkezi Bizans olmuştur.
b-istanbul'un Türkler tarafından fethedildiği 1453'ten sonra Rus Ortodoks Kilisesi istanbul Patrikliği ile mücadeleye girişmiştir.
c-Rus ihtilâli (1917)'nden sonra istanbul Ortodoks Patrikliğiyle mücadeleden vazgeçen Rus Ortodoks Kilisesi Patriklik halini almıştır.

Ortodoks dünyasının dört büyük patrikliği (istanbul-iskenderiye
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Antakya
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Kudüs) vardır. Diğer
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bölgelerdeki millî kiliseler idari yapı itibariyle bu dört patrikliğe bağlıdır. Ortodoks Mezhebi'ni diğer Hıristiyan mezheplerinden ayıran başlıca özellik şunlardır:

1- Patrik ruhanî başkandır.
2- Papa yanılabilir. O isa'nın vekili değildir.
3- Ruhu'l-Kuds
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Oğul yoluyla Baba'dan çıkmıştır.
4- ilk yedi konsilde alının kararları kabul etmek lâzımdır.
5- Ancak
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Meryem
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
isa ve Aziz ikonlarına (37) saygı gösterilir.
6- Her ülke ibadetini kendi diliyle yapmakta serbesttir.
7- Günahkârlar
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
işledikleri günah ölçüsünde A'râf ta bekletilirler.
8- Keşişler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
piskoposlar ve patrikler evlenemez; papazlar evlenebilir. Boşanma ancak bazı şartlarla mümkündür.
9- Vaftizden hemen sonra Konfirmasyon yapılmalıdır.
10- Evharistiya ayininde ekmeğe maya
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
şaraba su katarlar.
11- Haç sağdan sola çıkarılır ve Haç'ın kolları birbirine eşittir.

Kuruluş dönemlerinde bütün Doğu Ortodoks Kiliseleri
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
istanbul Ortodoks Kilisesi'nin idare ve kontrolü altında iken
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
daha sonraları parçalanmalar olmuş şu kiliseler doğmuştur:

1-Süryani Ortodoks Kilisesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

2-Rum Ortodoks Kilisesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

3-Ermeni Ortodoks Kilisesi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.

4-Rus Ortodoks Kilisesi.


Dinler Tarihçilerinin genellikle savunduklarına göre Ortodoks Mezhebi'nin doğması
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
iznik (325) ve O'nu takibeden altı Konsil'de alınan bazı kararlar sonucunda olmuştur. (3 Ancak Ortodoksluğu kabul edenler iznik Konsili'nde değişik fikirler ortaya atan Arius
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Nestorius vb. din büyüklerinin görüşlerine her zaman cephe almışlardır.

Katolik mezhebi ile Ortodoks mezhebi arasında tesbit edilebilen başlıca ayrılıklar şunlardır:

1- Katoliklere göre Ruhu'l-Kuds Baba ile Oğul'dan
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Ortodokslara göre ise Allah'ın göndermesinden meydana gelmiştir. (39)

2- Katoliklere göre papa yanılmaz; ilâhî kudrete sahiptir. Ortodokslara göre ise O
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ruhani bir liderdir; ilâhî bir gücü yoktur.

3- Katoliklere göre papanın iman
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ibadet
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ahlâk vb. konulardaki her sözü münakaşasız kabul edilmelidir
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Ortodokslara göre ise papa da bir insandır
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
yanılabilir.
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Alt 10 Mart 2009, 19:24   #2
Çevrimdışı
Cevap: Ortodoksluk Nedir?
Bilgiler için tşkler

  Alıntı ile Cevapla

Cevapla

Etiketler
nedir, ortodoksluk

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Van ŞEHİT İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU Adresi Nedir? Telefonu Nedir? Desmont Doğu Anadolu Bölgesi 0 05 Ocak 2015 20:43
Van ŞEHİT ÇETİN AYSAN İLKÖĞRETİM OKULU Adresi Nedir? Telefonu Nedir? Desmont Doğu Anadolu Bölgesi 0 05 Ocak 2015 20:43
Konya Ziraat Bankası Zafer Şubesi Adresi Nedir? Telefonu Nedir? PySSyCaT İç Anadolu Bölgesi 0 09 Kasım 2014 18:32
Ortodoksluk Nerelerde Yaygındır ? xena Hristiyanlık 0 23 Şubat 2013 16:06
Ortodoksluk Kalemzede Hristiyanlık 0 20 Ağustos 2011 18:12