IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 09 Temmuz 2009, 00:00   #1
Çevrimdışı
Hıristiyanlıkta Melekler


sohbet


Melekler etten ve kemikten bir vücuda sahip olmayan ruhsal varlıklar olmalarına rağmen
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
anladığımız kadarıyla insan biçiminde gözükebiliyorlar (Yaratılış 19:1-22).


Meleklerin birçok görevleri vardır. Tanrı'ya övgüler sundular (Mezmur 103:20)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Dünya'ya haberci olarak hizmet ettiler (Luka 1:11-30
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
26-38; Luka 2:9-14)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı'ya ait insanları korudular (Mezmur 91:11-12) ve bazen de Tanrı'nın yargısında aracı olarak kullanıldılar (Matta 13:49-50).Hıri


Kutsal Kitap bize
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
melekleri Tanrı'nın yarattığını söyler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ve geçmişte bazı meleklerin
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
cennette Tanrı'ya isyan etmeleri sonucu birçoğunun düştüğü görüyoruz. Düşmeyen melekler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
anlaşıldığına göre seçilmiş meleklerdi (1. Timoteos 5:21). Kutsal Kitap meleklerin Mesih'in kendisi tarafından yaratıldığını söyler (Koloseliler 1:16)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı’nın isteğini yerine getirirler (Mezmur 103:20; Matta 6:10)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
onlar Baba'ya ve Mesih'e tapınırlar (Filipililer 2:9-11; İbraniler 1:6)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bilgedirler (2. Samuel 14:20)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
güçlüdürler (Mezmur 103:20)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kutsaldırlar (Matta 25:31) ve sayısızdırlar (İbraniler 12:22). Buna rağmen
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
onlarda yaratık olduklarından dolayı kesinlikle tapınılmamalıdır
(Koloseliler 2:18; Esinleme 19:10; 22:9). Farklı Türlerde Melekler Var mıdır?


Anladığımız kadarıyla
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
farklı karakterlerde ve rollerde değişik türde melekler var: Keruv
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Seraf ve Başmelekler. Melekleri rütbelerine göre ayırmak gerekirse
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
"güçler" ve "hükümranlıklar" sınıflarına ayrılabilmelerine rağmen
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bu sınıflandırma tartışmaya açıktır. Bununla birlikte
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ben üç ana gruba odaklanacağım.Hıristiyanlıkta Melekler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Hıristiyanlıkta Şeytan
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Cinler

"Üzerinde Seraflar duruyordu; her birinin altı kanadı vardı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ikisiyle yüzlerini
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ikisiyle ayaklarını örtüyor
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
öbür ikisiyle de uçuyorlardı." (Yeşeya 6:2).

A. Tanrı'yı yüceltirler (Yeşeya 6:3).B. "Seraf" kelimesi (tekildir)
muhtemelen "Ateşliler" kelimesinin bir çevirisidir ve bu ismin kaynağı çoğunlukla Tanrı'nın huzurunda görülen ateşlerle ilişkili imajdan kaynaklanmaktadığı zannedilmektedir. (Hezekiel 1:27).

2. "Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Aden bahçesinin doğusuna Keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi." (Yaratılış 3:24). Bunlara da bakın Mısırdan Çıkış 25:18-22; İbraniler 9:5.Hıristiyanlıkta Melekler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


A. Keruv tipik olarak kanatlarla
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ayakları ve elleriyle betimlenmiştir
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
fakat çeşitli biçimlerde anlatılır örneğin iki tane yüze (Hezekiel 41:18) ve hatta dört tane yüze sahiptirler
(Hezekiel 10:21).


B. Keruvlar kutsal şeyleri koruyan melekler olarak düşünülmüştür. Yaratılış 3:24'de onların yaşam ağacını koruduğunu görebiliriz. Onlar Antlaşma Sandığı'nın üzerindeki Bağış Tahtın'daydılar (1. Samuel 4:4) birde bu ayetlere bakınız Mezmur 80:1; 99:1.

C. Keruvların motifleri tapınak çadırını üzerine nakış olarak işlenmişti (Mısırdan Çıkış 26:31; 2. Tarihler 3:7) ve figürleri Kral Süleyman'ın Tapınağın'da da bolca kullanılmıştır (1. Krallar 6:23).3. "Rab'bin kendisi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bir emir çağrısıyla
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
başmeleğin seslenmesiyle
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek." (1. Selanikliler 4:16).
Hıristiyanlıkta Melekler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Hıristiyanlıkta Şeytan
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Cinler

A. "Başmelek" kelimesi Eski Antlaşma'da bulunmuyor. Başmelek Mikail hakkında yalnızca 1. Selanikliler 4:16 ve Yahuda 1:9 ayetlerinde görünmektedir. Yine de
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
başmelek olduğuna inanılan Cebrail'in hem Eski Antlaşma'da hemde Yeni Antlaşma'da görülmektedir. Cebrail Eski Antlaşma'nın Daniel 8:15-26 ve 9:21-27 ayetlerinde bulunmaktadır. Hem de Yeni Antlaşma'nın Luka 1:11-20
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
26:38 ayetlerinde bahsedilmektedir. Cebrail haberci bir melek olarak gözükmektedir.

B. Diğer taraftan başmelek Mikail ise
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
savaşçı bir melek olarak görülüyor (Vahiy 12:7). Daniel 10:13
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
21; 12:1 ayetlerinde savaşları mevcuttur.Hıristiyanlıkta


C. Romalılar 8:38
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Efesliler 1:21 ve Koloseliler 1:16 ayetlerinde ilginç bir not vardır
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
"hükümranlıklar" kelimesi kullanılmıştır buralarda.
Grekçede bu kelimenin önüne ”arche” (baş) sözcüğü getirilmesiyle
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
başmelek akla gelmektedir. Bazıları bunun anlamının meleklerin bir hiyerarşiye sahip olmasını gerektiğini şu ayet ile ileri sürmektedir:
1. Petrus 3:22: "Göğe çıkmış olan Mesih Tanrı'nın sağındadır. Bütün melekler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
yetkiler ve güçler O'na bağlı kılınmıştır."

Kutsal Kitap (Günaha) Düşen Melekler Hakkında Ne Söyler?
Elbette (günaha) düşen meleklerde vardır. Sabah Yıldızı (Luficer)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
başka bir başmelek
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı'ya karşı isyan etmesi sonucunda Şeytan oldu. Kötü Olan’a ilişkin aşağıdaki ayet sıkça kullanılır:"Ey parlak yıldız
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
seherin oğlu
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Göklerden nasıl da düştün! Ey ulusları ezip geçen
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Nasıl da yere yıkıldın! İçinden
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
"Göklere çıkacağım" dedin
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
"Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; İlahların toplandığı dağda
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Safon'un doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Kendimi Yüceler Yücesi'yle eşit kılacağım." (Yeşeya 14:12-14)
Pek çok Hıristiyan aydını
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
meleklerin üçte birinin düştüğünü ve cin (günah işleyen meleklere verilen isimdir) olduklarını kabul etmektedir."Ardından gökte başka bir belirti göründü: Yedi başlı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
on boynuzlu
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kızıl renkli büyük bir ejderhaydı bu. Yedi başında yedi taç vardı. Kuyruğuyla gökteki yıldızların üçte birini sürükleyip yeryüzüne attı. Sonra doğum yapmak üzere olan kadının önünde durdu; kadın doğurur doğurmaz Ejderha çocuğu yutacaktı." (Vahiy 12:3-4)

Gelecekte düşen melekler üzerine bir yargı olacaktır.
- "Sonra solundakilere şöyle diyecek: 'Ey lanetliler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
çekilin önümden! İblis'le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin!" (Matta 25:41).

- "Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi; onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar." (2. Petrus 2:4).Hıristiyanlıkta Melekler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Hıristiyanlıkta Şeytan
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Cinler

- "Yetkilerinin sınırı içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağla***** karanlığa hapsetti." (Yahuda 1:6)

- "Büyük ejderha -İblis ya da Şeytan denen
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bütün dünyayı saptıran o eski yılan- melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı." (Vahiy 12:9).
Melekler etten ve kemikten bir vücuda sahip olmayan ruhsal varlıklar olmalarına rağmen
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
anladığımız kadarıyla insan biçiminde gözükebiliyorlar (Yaratılış 19:1-22).


Meleklerin birçok görevleri vardır. Tanrı'ya övgüler sundular (Mezmur 103:20)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Dünya'ya haberci olarak hizmet ettiler (Luka 1:11-30
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
26-38; Luka 2:9-14)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı'ya ait insanları korudular (Mezmur 91:11-12) ve bazen de Tanrı'nın yargısında aracı olarak kullanıldılar (Matta 13:49-50).Hıri


Kutsal Kitap bize
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
melekleri Tanrı'nın yarattığını söyler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ve geçmişte bazı meleklerin
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
cennette Tanrı'ya isyan etmeleri sonucu birçoğunun düştüğü görüyoruz. Düşmeyen melekler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
anlaşıldığına göre seçilmiş meleklerdi (1. Timoteos 5:21). Kutsal Kitap meleklerin Mesih'in kendisi tarafından yaratıldığını söyler (Koloseliler 1:16)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı’nın isteğini yerine getirirler (Mezmur 103:20; Matta 6:10)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
onlar Baba'ya ve Mesih'e tapınırlar (Filipililer 2:9-11; İbraniler 1:6)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bilgedirler (2. Samuel 14:20)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
güçlüdürler (Mezmur 103:20)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kutsaldırlar (Matta 25:31) ve sayısızdırlar (İbraniler 12:22). Buna rağmen
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
onlarda yaratık olduklarından dolayı kesinlikle tapınılmamalıdır
(Koloseliler 2:18; Esinleme 19:10; 22:9). Farklı Türlerde Melekler Var mıdır?


Anladığımız kadarıyla
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
farklı karakterlerde ve rollerde değişik türde melekler var: Keruv
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Seraf ve Başmelekler. Melekleri rütbelerine göre ayırmak gerekirse
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
"güçler" ve "hükümranlıklar" sınıflarına ayrılabilmelerine rağmen
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bu sınıflandırma tartışmaya açıktır. Bununla birlikte
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ben üç ana gruba odaklanacağım.Hıristiyanlıkta Melekler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Hıristiyanlıkta Şeytan
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Cinler

"Üzerinde Seraflar duruyordu; her birinin altı kanadı vardı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ikisiyle yüzlerini
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ikisiyle ayaklarını örtüyor
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
öbür ikisiyle de uçuyorlardı." (Yeşeya 6:2).

A. Tanrı'yı yüceltirler (Yeşeya 6:3).B. "Seraf" kelimesi (tekildir)
muhtemelen "Ateşliler" kelimesinin bir çevirisidir ve bu ismin kaynağı çoğunlukla Tanrı'nın huzurunda görülen ateşlerle ilişkili imajdan kaynaklanmaktadığı zannedilmektedir. (Hezekiel 1:27).

2. "Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Aden bahçesinin doğusuna Keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi." (Yaratılış 3:24). Bunlara da bakın Mısırdan Çıkış 25:18-22; İbraniler 9:5.Hıristiyanlıkta Melekler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.


A. Keruv tipik olarak kanatlarla
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
ayakları ve elleriyle betimlenmiştir
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
fakat çeşitli biçimlerde anlatılır örneğin iki tane yüze (Hezekiel 41:18) ve hatta dört tane yüze sahiptirler
(Hezekiel 10:21).


B. Keruvlar kutsal şeyleri koruyan melekler olarak düşünülmüştür. Yaratılış 3:24'de onların yaşam ağacını koruduğunu görebiliriz. Onlar Antlaşma Sandığı'nın üzerindeki Bağış Tahtın'daydılar (1. Samuel 4:4) birde bu ayetlere bakınız Mezmur 80:1; 99:1.

C. Keruvların motifleri tapınak çadırını üzerine nakış olarak işlenmişti (Mısırdan Çıkış 26:31; 2. Tarihler 3:7) ve figürleri Kral Süleyman'ın Tapınağın'da da bolca kullanılmıştır (1. Krallar 6:23).3. "Rab'bin kendisi
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bir emir çağrısıyla
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
başmeleğin seslenmesiyle
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek." (1. Selanikliler 4:16).
Hıristiyanlıkta Melekler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Hıristiyanlıkta Şeytan
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Cinler

A. "Başmelek" kelimesi Eski Antlaşma'da bulunmuyor. Başmelek Mikail hakkında yalnızca 1. Selanikliler 4:16 ve Yahuda 1:9 ayetlerinde görünmektedir. Yine de
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
başmelek olduğuna inanılan Cebrail'in hem Eski Antlaşma'da hemde Yeni Antlaşma'da görülmektedir. Cebrail Eski Antlaşma'nın Daniel 8:15-26 ve 9:21-27 ayetlerinde bulunmaktadır. Hem de Yeni Antlaşma'nın Luka 1:11-20
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
26:38 ayetlerinde bahsedilmektedir. Cebrail haberci bir melek olarak gözükmektedir.

B. Diğer taraftan başmelek Mikail ise
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
savaşçı bir melek olarak görülüyor (Vahiy 12:7). Daniel 10:13
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
21; 12:1 ayetlerinde savaşları mevcuttur.Hıristiyanlıkta


C. Romalılar 8:38
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Efesliler 1:21 ve Koloseliler 1:16 ayetlerinde ilginç bir not vardır
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
"hükümranlıklar" kelimesi kullanılmıştır buralarda.
Grekçede bu kelimenin önüne ”arche” (baş) sözcüğü getirilmesiyle
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
başmelek akla gelmektedir. Bazıları bunun anlamının meleklerin bir hiyerarşiye sahip olmasını gerektiğini şu ayet ile ileri sürmektedir:
1. Petrus 3:22: "Göğe çıkmış olan Mesih Tanrı'nın sağındadır. Bütün melekler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
yetkiler ve güçler O'na bağlı kılınmıştır."

Kutsal Kitap (Günaha) Düşen Melekler Hakkında Ne Söyler?
Elbette (günaha) düşen meleklerde vardır. Sabah Yıldızı (Luficer)
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
başka bir başmelek
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Tanrı'ya karşı isyan etmesi sonucunda Şeytan oldu. Kötü Olan’a ilişkin aşağıdaki ayet sıkça kullanılır:"Ey parlak yıldız
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
seherin oğlu
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Göklerden nasıl da düştün! Ey ulusları ezip geçen
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Nasıl da yere yıkıldın! İçinden
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
"Göklere çıkacağım" dedin
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
"Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; İlahların toplandığı dağda
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Safon'un doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Kendimi Yüceler Yücesi'yle eşit kılacağım." (Yeşeya 14:12-14)
Pek çok Hıristiyan aydını
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
meleklerin üçte birinin düştüğünü ve cin (günah işleyen meleklere verilen isimdir) olduklarını kabul etmektedir."Ardından gökte başka bir belirti göründü: Yedi başlı
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
on boynuzlu
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
kızıl renkli büyük bir ejderhaydı bu. Yedi başında yedi taç vardı. Kuyruğuyla gökteki yıldızların üçte birini sürükleyip yeryüzüne attı. Sonra doğum yapmak üzere olan kadının önünde durdu; kadın doğurur doğurmaz Ejderha çocuğu yutacaktı." (Vahiy 12:3-4)

Gelecekte düşen melekler üzerine bir yargı olacaktır.
- "Sonra solundakilere şöyle diyecek: 'Ey lanetliler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
çekilin önümden! İblis'le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin!" (Matta 25:41).

- "Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi; onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar." (2. Petrus 2:4).Hıristiyanlıkta Melekler
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Hıristiyanlıkta Şeytan
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
Cinler

- "Yetkilerinin sınırı içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağla***** karanlığa hapsetti." (Yahuda 1:6)

- "Büyük ejderha -İblis ya da Şeytan denen
Bu forumdaki linkleri ve resimleri görebilmek için en az 25 mesajınız olması gerekir.
bütün dünyayı saptıran o eski yılan- melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı." (Vahiy 12:9).
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
hiristiyanlikta, hıristiyanlıkta, melekler

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Melekler Zen İslamiyet 0 27 Kasım 2012 17:01
hıristiyanlıkta kadın hakları!!! Spammer Hristiyanlık 0 09 Temmuz 2009 00:32