IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 06 Kasım 2011, 16:25   #1
Çevrimdışı
PİLİ (Kirpik)
PİLİ (Kirpik) Bazı bakterilerin yüzeylerinde saçak kök manzarasında bir takım çıkmtılar mevcuttur. Bu çıkıntılar ilk defa 1955 yılında Duguid tarafından ele alınarak saçak, püskül anlamında fimbriae (fimbria, tekil) adı verilmiştir. Bunlara saçlar anlamında pili (pilus, tekil) dendiği literatürde göze çarpar. Piluslar bakterinin bütün yüzü boyunca yaklaşık olarak 250-300 adet yer alılar, onlarda tıpkı flagella'da olduğu gibi hücrenin sitoplazmik zarından kaynaklanarak çeperi geçip dışarı doğru uzanırlar, E.coli'deonların genişliği 0,01 mikron ve boyları da 0,3-1,0 mikron kadardır. Bazı nadir durumlarda bu boy 4 mikrona kadar ulaşabilir.
Pilusların flagella gibi bir hareket organı olabileceği akla gelirse de onların hareketle ilgili bir görevleri yoktur. Flagella'dan boylarının daha kısa, enlerinin daha ince, sayılarının daha çok ve düzgün belirli dalgalanmalar göstermemeleri ile ayrılırlar.Pilusların yapısal analizleri de yapılmış ve onların pilin adı verilen bir pro*teinden oluştukları saptanmıştır. Ancak pilin yapısının türden türe değiştiği de gösterilmiştir
Bir hücre etrafında yer alan bu yapılar mekanik bir şekilde koparılırsa, bunların yerine yenileri gelişmektedir. Bu durum onların fimbriae denilen bu özel ya*pılarını zaman zaman değiştirebilecekleri intibaını insanda uyandırmaktadır. Fimbria oluşumunda ortam faktörlerinden pH, ısı ve oksijenin etkisi fazladır. Bu da or*tam koşullarının bu özel yapılarını oluşmalarında veya oluşmamalarında çok yakından ilgisi vardır. Nitekim onların hareketli ortamlarda, anaerobik kültür*lerde ve katı ortamlarda oluşmadıkları açıkça saptanmış bulunmaktadır. Ancak tutunma fimbriaları sayesinde birbirlerine yapışan bazı bakteriler ortam yüze*yinde keçemsi bir tabaka oluşturmak suretiyle az havalanmış sular ve bataklık*larda yaşamlarını sürdürme imkanını bulmaktadırlar.
Fimbriaların yapı ve görevlerinin ne olabileceği üzerinde Enterobacteriaceae ve Pseudomonadaceae familyaları türlerinde araştırmalar yapılmış ve sonuçta, sayı, dağılış, boyut, genetik kontrol ve yapışma özellikleri bakımından farklı bir çok tiplerin yer aldıkları belirlenmiştir. Hatta bu tiplere numaralar verilmiş ve seks fimbriae tipleri de F ve lb ile ifade edilmişlerdir. Bu fımbriae tiplerinden en çok rastlananı tip 1. dir. Bu tipin görevi bakterilerin bulundukları yere tutun*malarını sağlamaktır. Böylece onlar bu fimbrialar sayısında bitki ve hayvan hücrelerine sıkı bir şekilde tutunmaktadırlar.
F seks fimbria'ların konjugasyonda görev aldıkları tesbit edilmiştir. Elektron mikroskopik incelemeler bu fimbriaların ortasının delik olduğunu göstermiştir. Erkek hücrenin sahip olduğu bu seks fimbriası dişi hücreye temas ederek iki hücre arasında genetik materyalin taşınmasında bir köprü görevi gördüğü an*laşılmıştır
PİLİ (Kirpik) Bazı bakterilerin yüzeylerinde saçak kök manzarasında bir takım çıkmtılar mevcuttur. Bu çıkıntılar ilk defa 1955 yılında Duguid tarafından ele alınarak saçak, püskül anlamında fimbriae (fimbria, tekil) adı verilmiştir. Bunlara saçlar anlamında pili (pilus, tekil) dendiği literatürde göze çarpar. Piluslar bakterinin bütün yüzü boyunca yaklaşık olarak 250-300 adet yer alılar, onlarda tıpkı flagella'da olduğu gibi hücrenin sitoplazmik zarından kaynaklanarak çeperi geçip dışarı doğru uzanırlar, E.coli'deonların genişliği 0,01 mikron ve boyları da 0,3-1,0 mikron kadardır. Bazı nadir durumlarda bu boy 4 mikrona kadar ulaşabilir.
Pilusların flagella gibi bir hareket organı olabileceği akla gelirse de onların hareketle ilgili bir görevleri yoktur. Flagella'dan boylarının daha kısa, enlerinin daha ince, sayılarının daha çok ve düzgün belirli dalgalanmalar göstermemeleri ile ayrılırlar.Pilusların yapısal analizleri de yapılmış ve onların pilin adı verilen bir pro*teinden oluştukları saptanmıştır. Ancak pilin yapısının türden türe değiştiği de gösterilmiştir
Bir hücre etrafında yer alan bu yapılar mekanik bir şekilde koparılırsa, bunların yerine yenileri gelişmektedir. Bu durum onların fimbriae denilen bu özel ya*pılarını zaman zaman değiştirebilecekleri intibaını insanda uyandırmaktadır. Fimbria oluşumunda ortam faktörlerinden pH, ısı ve oksijenin etkisi fazladır. Bu da or*tam koşullarının bu özel yapılarını oluşmalarında veya oluşmamalarında çok yakından ilgisi vardır. Nitekim onların hareketli ortamlarda, anaerobik kültür*lerde ve katı ortamlarda oluşmadıkları açıkça saptanmış bulunmaktadır. Ancak tutunma fimbriaları sayesinde birbirlerine yapışan bazı bakteriler ortam yüze*yinde keçemsi bir tabaka oluşturmak suretiyle az havalanmış sular ve bataklık*larda yaşamlarını sürdürme imkanını bulmaktadırlar.
Fimbriaların yapı ve görevlerinin ne olabileceği üzerinde Enterobacteriaceae ve Pseudomonadaceae familyaları türlerinde araştırmalar yapılmış ve sonuçta, sayı, dağılış, boyut, genetik kontrol ve yapışma özellikleri bakımından farklı bir çok tiplerin yer aldıkları belirlenmiştir. Hatta bu tiplere numaralar verilmiş ve seks fimbriae tipleri de F ve lb ile ifade edilmişlerdir. Bu fımbriae tiplerinden en çok rastlananı tip 1. dir. Bu tipin görevi bakterilerin bulundukları yere tutun*malarını sağlamaktır. Böylece onlar bu fimbrialar sayısında bitki ve hayvan hücrelerine sıkı bir şekilde tutunmaktadırlar.
F seks fimbria'ların konjugasyonda görev aldıkları tesbit edilmiştir. Elektron mikroskopik incelemeler bu fimbriaların ortasının delik olduğunu göstermiştir. Erkek hücrenin sahip olduğu bu seks fimbriası dişi hücreye temas ederek iki hücre arasında genetik materyalin taşınmasında bir köprü görevi gördüğü an*laşılmıştır
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Alt 06 Kasım 2011, 16:25   #2
Çevrimdışı
Cevap: PİLİ (Kirpik)
Endospor (Spor)
Bazı bakteri hücreleri (Clostridium, Bacillus, Desulfotomaculum, Sporosarcina cinsleri) içinde "endospor" meydana gelir. Bunlar bakterilerin canlı fakat uyuşuk (dormant) formlarıdır. Endosporlar bakterilerin vejetatif şekillerine (bakterilerin beslenen ve çoğalan şekli) göre fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı daha dayamklıdırlar. Konserve gıdalarda problem teşkil ederler. Endosporları öldürmek için otoklavda 120 °C 'de 10-15 dakika bekletmek gerekir. Endosporların çok uzun yıllar (40 yıl) canlı kalabildiği tesbit edilmiştir. Endosporda, vejatatif hücrede bulunmayan "dipikolinik asit" vardır. Dış kısmının geçirgen olmaması, yüksek miktarda dipikolinik asit ve kalsiyum ihtiva etmesi, su oranının az olması, çok az metabolizma ve enzim faaliyeti göstermesi, sporların vejetatif sekilerinden daha dirençli olmasını sağlar. Dipkolinik asit endospora özel kimyasal yapıdır vejetatif hücrede yoktur. Bu da öz bölgesinde bulunur. Ca iyonları da dipikolinik asitle birleşir ve endospor kuru ağırlığının %10’unu oluşturur. Endosporun öz bölgesinde buraya özel küçük asitlerde eriyebilen spor proteinleri (SASPs) vardır. Sporlanma esnasında oluşur. Bunun da iki görevi vardır:
1. Sporun öz bölgesindeki DNA’ya bağlanarak DNA’yı ultraviyole ışınları, kuruma ve ısı gibi zararlı etkilerden korur.
2. Endospordan vejetatif hücre oluşması esnasında karbon ve enerji kaynağı olarak kullanılır.
Bakterilerdeki endospor, funguslarda olduğu gibi bir çoğalma şekli değildir. Bir vejetatif hücreden bir spor meydana gelir. Daha sonra uygun şartlarda bir spordan tek bir bakteri hücresi teşekkül eder (Şekil 4.6).
Endosporların şekli yuvarlak veya ovaldir. Ana hücrenin (sporangium) çeşitli yerlerinde bulunabilirler. Hücrenin tam ucunda yerleşmişse "terminal", uca yakın yerde ise "subterminal", orta kısmında bulunursa "sentral" spor olarak isimlendirilir.
(Şekil Endospor). Sporun çapı bakteri hücresinin eninden büyük olabilir. Bu durumda spor bakteriye limon, raket, tokmak, mekik vb. şekilleri kazandırır.
Endosporun hücre yapısı, bakterinin vejetatif şekline göre oldukça farklıdır. Tam gelişmiş bir sporda içeriden dışarıya doğru şu kısımlar yer alır. (1) Öz veya Spor protoplastı (hücre duvarı, sitoplazmik membran nukleoid bulunan yapıdır) (2) Kabuk veya korteks (gevşek olarak çarpraz bağlanmış peptidoglikan), (3) Spor örtüsü (spora özel proteinlerden yapılmış), (4) Ekzosporium (İnce proteinden yapılmış örtü). Böyle yapılar vejetatif hücrede yoktur.
Endospor Oluşumu; Tüm sporlanma süresi 8-15 saat arasında değişmektedir.
Çimlenme; Endospor yıllarca inaktif durumda bulunabilir. 25-40 milyon yaşında bir endospor kehribar içinde bulunmuştur. Ortam şartları uygun olduğunda tekrar vejetatif hücre haline döner. Bu işlem üç basamakta olur.
1. Aktivasyon
2. Çimlenme
3. Gelişme
Aktivasyon; Yüksek ısıda (öldürücü olmayan ısı) endospor birkaç dakika ısıtılarak endospor aktive edilir.
Çimlenme; Aktive edilmiş spor uygun besiyerine konursa birkaç dakika içinde çimlenir. Sporun ışığı kırma özelliği, boyalarla boyanmama özelliği, ısı ve kimyasallara karşı olan direnci ortadan kalkar. Ca-dipikolinik asit/korteks yapısı SASPs ortadan kalkar.
Gelişme; Su alır, yeni RNA, DNA ve proteinler sentezlenir. Yeni hücre, spor örtüsü kırılmış yapıdan oluşur. Endospor ile vejetatif hücrenin karşılaştırılması aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Özet:
Endospor genelde Gram (+) bakterinin bazı tipleri tarafından yapılan oldukça ısıya dirençli yapıdır. Endosporlarda dehidre olmuş spor örtüsü, temel makromoleküller, kalsiyum dipikolinik asit, küçük asitte eriyebilen proteinler vardır. Bu yapılar vegetatif hücrede yoktur. Sporlar uzun yıllar inaktif durumda olabilirler. Fakat ortam koşullan düzelir düzelmez yeniden vegetatif hücre oluştururlar.
1. . Dipikolinik asit nedir ve nerede bulunur?
2. SASPs nedir? ve fonksiyonunu açıklayanız.
3. Endospor çimlendiğinde ne olur?
Tablo . Endospor ve Vejetatif Hücrelerin Karşılaştırılşması
Karakteristik
Yapı
Vejetatif Hücre
Gram (+) bazı Gram (-)
Endospor
kalın spor korteksi.
spor örtüsü eksosporium


Mikroskopik görünüşü
ışığı kırmaz
ışığı kırar
Kalsiyum içeriği
düşük
yüksek
Dipıkolinık asit
yok
var
Enzimatik aktivite
yüksek
düşük
Metabolizma (O2 alınımı)
yüksek
düşük veya yok
Makromoleküler sentez
var
yok
mRNA
var
düşük veya yok
Isı direnci
düşük
yüksek
Radyasyon direnci
düşük
yüksek
Kimyasal ve asitlere direnç
düşük
yüksek
Boyalarla boyanabilme
boyanır
boyanmaz, özel metod
ile boyanır


Lizozom aktivitesi
hassas
Dirençli
Su içeriği
%80-90 yüksek
% 10-25 öz bölgesinde var
SASPs
yok
Var
Sitoplasmik pH
pH=7
pH=5.5-6.0

  Alıntı ile Cevapla

Cevapla

Etiketler
kirpik, pili, pİlİ

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Bitkisel Yöntemle Kirpik Uzatma Sır Güzellik, Sağlık ve Bakım Önerileri 0 10 Ocak 2011 17:45
Takma Kirpik Nasıl Kullanılır? Dilara Güzellik, Sağlık ve Bakım Önerileri 0 18 Ağustos 2010 18:12
Kirpik Uzatma Yöntemiyle Çarpıcı Gözler YapraK Güzellik, Sağlık ve Bakım Önerileri 0 16 Mart 2010 21:39