IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  turkish chatInstagram takipçi satın al
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 04 Ocak 2010, 20:06   #1
Çevrimdışı
M.ö 3000 yılı ile M.s 2000 yılını kapsayan tarih şeridi
GENEL DÜNYA TARİHİ KRONOLOJİSİ

İ.Ö. 8500-7000 Ortadoğu'da çiftçiliğe geçiş
İ.Ö. 3500-3000 Dicle-Fırat ve Nil vadilerinde uygarlığa geçiş
İ.Ö. 4000-3000 Uygarlığın Sümer'de doğuşu
İ.Ö. 3000 sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları
İ.Ö. 3000 dolayları yazılı kayıtların başlayışı
İ.Ö. 2000'den az önce Mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını kolaylaştıran koşulların oluşması
İ.Ö. 1700 dolayları Hammurabi tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin çıkarılışı
İ.Ö. 1700 Avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının Avrupa'nın Atlantik kıyılarına ulaşması
İ.Ö. 1300 dolayları alfabetik yazının Suriye'de ve Filistin'de yaygınlaşması
İ.Ö. 1000 yıllarında Ortadoğu uygarlığının iki uç bölgesinde (Filistin ve İran'da) verimli düşünce akımlarının doğuşu
İ.Ö. 700'den az önce Orta Asya'dan ve Güney Rusya'dan göç etmiş İskitler'in Ukrayna'da bir kabileler imparatorluğu kurup Yunan dünyasıyla ticarete girişmeleri
İ.Ö. 6. yüzyıl Lidya Krallığı'nda sikke paranın dolaşıma konması
İ.Ö. 6. yüzyıl İyonyalı filozofların dünyayı ve insanı akılla kavrama çabası
İ.Ö. 500 dolayları Çin uygarlık biçiminin temel öğelerinin ortaya çıkışı
İ.Ö. 500 dolayları Kastların ve Hind dininin kendine özgü vurgularının biçimlenişi
İ.Ö. 330 Pers İmparatorluğunun Makedonyalıların saldırısıyla yıkılması
İ.Ö. 320 İskender'in İndüs Vadisi'ne girmesi
İ.Ö. 146 Roma'nın Makedonya'yı ve Yunanistan'ı fethetmesi
İ.Ö. 30 Roma'nın Mısır'ı fethetmesi

70-100 Dört İncil'in yazıldığı yıllar
193 Roma Barışı'nın şiddete başvurulmasıyla bozulması
372 Hunlar'ın Güney Rusya'ya girip Ostrogotları sürüşleri
378-511 Roma İmparatorluğu'nun büyük barbar akınlarıyla çökmesi
410 Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizigotlar'ın Roma kentini yağmalamaları ve İspanya'yı geçip krallıklarını kurmaları
451 Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı'nın Papa'nın çağrısıyla toplanıp kutsal üçleme öğretisinin Papa Büyük Leon'un saptadığı biçimiyle benimseyip "monofizist" biçimini reddedişi
453 Attila'nın ölüşü ve Hun Konfederasyonu'nun dağılması
552 Japonya'ya ulaşan Budist misyonerler topluluğunun önemli başarılar elde etmesi
565'ten sonra (Doğu) Roma İmparatorlarının "Bizans İmparatoru" denmeye başlanışı
568'den sonra Cermen kabilesi Lombartların Bizanslıları İtalya'nın iç bölgelerinden çıkan buraların denetimini ellerine geçirmeleri
572 Türk İmparatorluğu'nun haneden kavgalarıyla ikisi de iç kavgalarla yıpranan doğu ve batı ordularına bölünmesi
600 dolayları Hint Okyanusu'nda Hindu gemicilerin yerini Müslümanların alması

610 Hz.Muhammed’e ilk vahyin gelişi
622 Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü
632-1000 arasında İslam'ın Hızla yükselişi ve Ortadoğu'da Kuzey Afrika'da İspanya'da yayılışı
632 Hz. Muhammed'in ölümü
636 Arap ordusunun Bizans'ı Suriye'den ve Filistin'den çıkarması
641 Arap akıncı birliklerinin Mezopotamya'yı ele geçirişleri
642 Arap akıncı birliklerinin Mısır'ı ele geçirişleri
651 İran ve Mezopotamya'da Sasani iktidarının sona ermesi
651 Arap akıncı birliklerinin İran'ı ele geçirmeleri
711 Vizigot krallığının sona ermesi
711-715 Kuzey Afrika'nın ve İspanya'nın Müslümanların denetimine geçmesi
715 İslamların Kuzeybatı Hindistan'daki Sind Bölgesinde daha sonra da Hint Okyanusu'nda üstünlüğü ele geçirmeleri
717-718 Müslümanların Konstantinopolis'i kuşatmaları
750 Emeviler'in halifelik döneminin sona ermesi
751 Talas Meydan Savaşı'nda Çin'e bağlı birkaç vahanın Müslümanlara kaptırılışı
756 Baskı aygıtının Çin'de bulunuşu.
800 Şarlman'a Papa tarafından Romalıların imparatoru olarak taç giydirilişi
800'den birkaç yıl sonra Bizans İmparatorunun Şarlman'ın imparatorluğunu tanımasıyla Batı Roma İmparatorluğunun yeniden kuruluşunun yasallaşması
831-1000 arası Danimarka'nın İsveç'in ve Norveç'in Hristiyanlığa geçmeleri
840 Uygurların yıkılışı
845 Budizmin Çin'de resmen yasa dışı sayılması; bunun üzerine Kore'de devlet dini yapılıp iyice benimsenmesi
900 dolaylarında Türk askerlerinin kabilelerinin İslam devletlerinin siyasal yaşamına egemen olmaya başlamaları
900-14. yüzyıl ortaları Avrupa'da toprakların tarıma açılışı
989 Rusya'nın Hristiyanlığa geçiş

1000 dolayları kolonileşme ve ticari yayılma sürecinin başlayışı
1000 dolayları Gazneli Mahmut'un akınlarıyla İslam'ın Hindistan'ın İç bölgelerini ele geçirmeye başlaması
1000 Macaristan'ın Hristiyanlığa geçmesi
1000 Hristiyanlığın Uzakbatı ülkelerinde Kelt Cermen ve Slav kabileleri arasında yayılması
1000-1300 arası Avrupa'da kasabaların hızla gelişmeleri
1000-1453 arası İslamlığın Hindistan'da Doğu Avrupa'da Orta Asya'da yayılışı
1000-1500 İslam mimarlığının görkem ve incelik dönemi
1054 Katolik-Ortodoks bölünmesinin Papa ile Konstantinopolis Patriğinin birbirlerini afaroz etmeleriyle yaratılışı
1071 Malazgirt Savaşı ile Türklerin Hristiyanlık (Bizans) dünyasına karşı başarılı olup Anadolu'nun iç bölgelerinin denetiminin Selçuk Türklerine geçişi
1096-1099 Birinci Haçlı Seferi
1171 Galler ülkesinin ve İrlanda'nın Anglo-Norman şövalyelerince fethinin tamamlanışı
1204 Dördüncü Haçlı Seferi'nde Konstantinopolis'in ele geçirilip yağmalanması ve kısa yaşamlı Doğu Latin İmparatorluğu'nun kurulması
1206-1227 Cengiz Han'ın yönetim dönemi
1254; Avrupa'da imparatorluğun çökmesiyle Papalığın Latin Hristiyanlık dünyasının evrensel hükümeti olduğunu ileri süren tek kurum olarak kalışı

1300'den sonra Japonların geniş çaplı denizcilik eylemlerine girişmeleri
1300'den sonra Cermen ve Frank şövalyelerinin Baltık ve Doğu imparatorluklarını kurup ticaret etkinliklerine girişmeleri
1300 Rönesans'ın İtalya'da biçimlenmeye başlanışı
1337-1453 Yüzyıl Savaşları İngiltere ile Fransa arasında kiralık askerlerle yürütülen her yeri yakıp yıkıp yağmalayıcı savaşlar
1347-1351 Avrupa'da Veba salgını
1354 Türkler'in Çanakkale Boğazı'nı geçip Gelibolu Yarımadasını ele geçirerek Avrupa'ya adım atmaları
1389 Kosova Savaşı'nda Sırpları yenen Türklerin Balkanlarda askeri üstünlüğü ele geçirmeleri

15. yüzyıl İnkalar'ın And Dağları'ndaki merkezlerinde yayılan imparatorluklarının Peru'da merkezi bir rejim kurması
1417 Papalık monarşisinin Konstanz kurultayında onaylanmasıyla Protestan-Katolik ikililiğinin azaltılması
1430 Çinlilerin denizlerden çekilmesiyle Japonların Güneybatı Pasifik'te deniz üstünlüğünü ele geçirmeleri
1453 Konstantinopolis'in Türklerin eline geçmesi bunun üzerine Rusların Ortodoks kiliselerinin Hıristiyanlığın son kalesi olduğuna inanmaları
1480 Moskova Dükü III. İvan'ın Altınordu egemenliğini tanımayıp "Çar" sanını alarak bağımsızlığını ilan edişi
1492 Kolomb'un okyanusu aşması
1492 Müslüman Faslıların Avrupa'daki son kalesi Grenada'nın alınışı bu olayla Hıristiyan haçlı ruhunun körüklenmesi

1500 İtalyan Rönesansı'nın doruğuna ulaşması
1500'den sonra Avrupa'nın deniz üstünlüğü kurması
1500-1650 Avrupa'da fiyatların hızla yükseldiği "Fiyat Devrimi"
1500-1700 arası milyonlarca kilometrelik ülkenin milyonlarca insanın İslam yönetimine sokulmasıyla İslam tarihinin en parlak dönemi
1508 Şah İsmail'in Bağdat'ı fethetmesi
1509 Portekizlilerin İslam filosunu Umman Denizi'ndeki Diu limanı açıklarında yenilgiye uğratmaları ve Hint Okyanusu'nda üstünlük kurmaya başlamaları
1511 Akdeniz'de Türk İspanyol ve Portekiz güçleri arasında uzun deniz savaşlarının başlayışı
1512-1520 Yavuz Sultan selim yönetimi dönemi
1513 İlk Portekiz tacirin Güney Çin kıyılarına gelmesi
1514 Şah İsmail yanlılarının Anadolu'da büyük bir ayaklanmayı kışkırtmaları
1514 Çaldıran savaşında Şah İsmail'in yenilgiye uğratılması
1515 Portekizlilerin Hürmüz Adası'nda üs kurmaları
1517 Luther'in Wittenberg'deki Kilisenin kapısına 95 maddelik tezini asmasıyla Protestanlık hareketinin başlaması
1520-1566 Kanuni Sultan Süleyman yönetimi dönemi
1521 Cortez'in yeni Dünya'nın hazinelerinin kapısını (İspanyollara) açması
1526 Mohaç Savaşı'nda Türkler'den kaçan Macar kralının ölmesiyle V. Karl'ın Bohemya ve Macaristan taçlarını ele geçirmesi
1526 Timur soyundan gelen Babür'ün Hindistan'ı ele geçirmesiyle Babür İmparatorluğunun kurulması
1534 İngiltere'nin Papalık ile ilişkilerini koparması İngiltere kilisesinin yavaş yavaş Protestanlığı benimsemesi
1534-1603 İngiltere'de Tudor hanedanı yönetimi ve bölük pörçük reformlar dönemi
1536 Fransa kralının Habsburg gücüne karşı Osmanlı imparatoruyla imzaladığı ittifak anlaşması
1552 Korkunç İvan'ın Altınordu Hanlığı başkenti Kazan'ı ele geçirişi bunu izleyen dört yıl içinde Aşağı Volga bölgesinin fethini tamamlaması
1560 İspanyolların İtalya'yı istila edip papalık topraklarını ele geçirip Reform karşıtı harekete izin vermemeleri; bunun üzerine Papaların Hasburglular ile işbirliğine girişimleri
1568-1609 Felenekler'in İspayol yönetimine karşı ayaklanmaları
1580-1640 İspanyolları Portekiz'i ve imparatorluğunu kendi imparatorlularına katmaları
1587-1629 Safevi devleti yöneticisi Büyük Şah Abbas yönetimi dönemi
1590 dolayları mikroskopun icad.
1598 İspanyol üstünlüğü döneminin başlayışı

----------

1600 denizlerde yeni bir güç dengesiyle Hint Okyanusu'nda İspanyol ve Portekiz gemilerinin yerini Felemenk İngiliz Fransız gemilerinin alışı
1600 Felemenk Doğu Hindistan Kumpanyası'nın kurulması
1600'den sonra İngilizlerin Hint Okyanusu'nda ticaret etkinliklerine başlamaları
1601 İngiliz Doğu Hindistan kumpanyası'nın kurulması
1608 bir Polonya ordusunun Moskova'yı ele geçirip bir kukla yönetim kurması
1608 dolayları teleskopun icadı
1618-1648 Otuz Yıl Savaşları
1620 İngilizlerin Massachussets kolonisini kurmaları
1626 Felemenkler'in New York'ta koloni kurmaları
1636 Japon hükümetinin kendi iç sorunlarından dolayı açık deniz gemiciliğini uyruklarına yasaklaması
1638 Japonya'nın kabuğuna çekilme politikası
1640'lar İngiliz Fransız ve Felemenk girişimcilerinin şekerkamışı ticaretini Portekizlilerin ve İspanyolların elinden alıp başı çekmeleri
1642-1648 İngiliz iç savaşları
1648 Westphalia Antlaşması bunun sonucunda İtalya'nın ve Almanya'nın bölünmesi ile ortaya çıkan küçük devletlerin duruma göre Fransa'nın yanında ya da karşısında yer almaları
1648 Fransız üstünlüğünün başlaması
1648 İngiltere'de Parlamento egemenliğinin kurulması
1648-1715 XVI. Louis yönetimi dönemi
1648-1789 Avrupa'nın Eski Rejim ve kolonici yayılma dönemi
1649 İngiliz kralı I. Charles'in idamı
1653-1689 Fransa'nın rakipleri karşısında kesin üstünlüğe sahip olduğu dönem
1688 İngilizlerin İspanyol armadasına karşı zafer kazanmaları
1689 Petro'nun Avrupa gezisi dönüşü geniş çaplı reform hareketlerini başlatması
1696 Petro'nun Türklere karşı başarısı

1700-1721 Petro'nun İsveçlileri yenilgiye uğratabilip Finlandiya Körfezinde denize açılabilmesi
1701-1714 İspanyol Taht Savaşları sırasında Avusturyalıların İspanya'nın bölüşülmesinde en büyük parsayı toplamaları
1707 Kok kömürü yapma yöntemlerinin bulunuşuyla demir cevherini eritmede kömürden yararlanma olanağının doğuşu
1740-1786 Büyük Frederick (II. Frederick) yönetimi döneminde Prusya'nın Avrupa'nın büyük güçlerinden biri durumuna gelmesi
1745 Abdül Vahab'in Arabistan'da Vahhabiliğin ilkelerini oluşturması
1756-1763 Yedi Yıl Savaşları 1762 bir Alman prensesinin kocasının öldürülmesi üzerine II. Katerina adıyla Rusya imparatorluğu tahtına çıkması
1763 İngiltere'nin Hindistan Kanada gibi denişaşırı ülkelerde kesin zafer kazanması
1768-1774 Rusların Osmanlı ordularını ağır bir yenilgiye uğratmaları ve Küçük Kaynarca Anlaşması'nın yapılması
1772 Polonya'nın ilk bölüşülmesinde Prusyalılar ve Avusturyalılar Türkler karşısındaki ilerleyişini durdurmak için Rusya'ya sus payı olarak Polonya'nın büyük bir parçasının işgaline izin vermeleri
1774 Safevi imparatorluğunun dağılması
1774-1778 İspanya'nın Amerika limanlarının kıyı ticaretini yasaklayıp kolonilere yapılan dışsatımları ve iç alımları Cadiz kentinden tekelci bir tutumla düzenlemesi
1775-1783 Amerikan bağımsızlık savaşı
1789 1 Mayıs Etats-Generaux'un toplanması
1789 14 Temmuz Kralın Ulusal Meclis'i kaldıracağı söylentisi üzerine halkın Bastille'e saldırması
1789 4 Ağustos Ulusal Meclis'in feodal hakları kaldırarak köylü çoğunluğunu Devrim Safhalarına çekmesi
1791 Yeni Fransız anayasalarının hazırlanması
1793 Polonya'nın ikinci bölüşülmesi
1794 Robespierre'in öldürülmesi
1795 Polonya'nın üçüncü bölüşülmesi ile Rusya sınırlarını batıda Vistül Irmağı'na kadar genişlemesi
1799 Napoleon'un bir darbe ile iktidara getirilişi

1803 Sırpların Osmanlı'ya başkaldı
1807 İlk buharlı geminin Robert Fulton tarafından yapılması
1812-1815 Napoleon'un Avrupa devletleri koalisyonunca yenilgiye uğratılması
1815 Viyana Konferansı sonucu barış anlaşmasının yapılması
1821-1830 Yunan devrimi
1830 Cezayir'in Fransızlarca işgali
1833 Köleliğin Büyük Britanya'nın yönetimindeki tüm ülkelerde kaldırılması
1839-1841 Afyon Savaşı
1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı
1840 posta sisteminin Büyük Britanya'da kuruluşu
1840'lar demiryolları ağı yapımının başlayışı
1847 Liberya'nın Amerika'dan eski yurtlarına dönen eski kölelerce Birleşik Devletler anayasasına benzeyen bir anayasa sahip bir cumhuriyet olarak kurulması
1848 devrimleri
1848 Marx'ın gittikçe yoksullaşan proleter kitlelerin bir devrimle toplumsal sorunu çözecekleri düşüncesini ortaya atması
1848-1852 Fransa'da III. Napoleon'un devlet başkanlığında cumhuriyet dönemi
1854 Japonya'nın kabuğuna çekilme politikasını bırakıp dışa açılmak zorunda kalışı
1854 Kırım Savaşı'nda Fransa'nın ve Britanya'nın Ruslara karşı Türklerin yardımına koşup Rusların Kırım'da yenilgiye uğratılması
1856 Islahat Fermanı'nın ilanı
1859 İtalya'nın Kont Cavour'un çabalarıyla birleştirilmesi
1859 Darwin'in canlıların evrimi kuramını ortaya atması
1861-1865 Amerikan iç savaşı
1863 ABD'de köleliğin kaldırılması
1869 Süveyş Kanalı'nın açılışı
1870-1871 Prusya'nın Fransa'yı yenilgiye uğratması
1871 Almanya'nın Bimarck'ın çabalarıyla birleştirilmesi
1878-1908 Abdülhamid II'nin iktidarı dönemi
1885 Hindistan Ulusal Kongresi'nin (Kongre Partisi'nin) kurulması
1888 köleliğin Brezilya'da kaldırılması
1889 İkinci Enternasyonal'in kuruluşu
1889 Japon İmparatoru Meiji'nin Bismarck Almanyasını örnek alan bir Anayasa çıkarması; Diyet'in kurulması
1893 Havai Adaları'nın ABD topraklarına katılması

1900 Batılı devletlerin gönderdikleri uluslararası birliğin Pekin'i ele geçirmesi
1901 Avusturya'nın İngiliz Uluslar Topluluğu'nun kendi kendini yöneten dominyonu olması
1903 Sibirya'yı aşan demiryolunun tamamlanması
1904-1905 Rus-Japon savaşı beklenmeyen sonuçla Japonların yenmesi
1905 Hindistan Müslüman Birliği'nin kurulması
1906 Rusya'nın parlamenter organa sahip olması
1908 Jön Türkler'in iktidara ortak olmak isteğiyle Abdülhamid'i deviren darbeyi gerçekleştirmeleri
1910 Japonların Kore kralını indirip Kore Yarımadası'nı ülkelerine katmaları
1912 Mançu hanedanının yakılıp Çin Cumhuriyetinin kurulması
1912-1913 Balkan Savaşları ile Balkanlardaki toprakların kaptırılması
1914 Berlin-Bağdat demiryolunun başlaması
1914 Panama Kanalı'nın açılması
1914-1919 Birinci Dünya Savaşı
1915 Japonlar'ın Çin'deki özel ayrıcalıklarını öne sürdükleri "Yirmi Beş İstek" ile artırmaya kalkmaları.
1917 6 Nisan ABD Kongresi'nin Almanya'ya savaş ilanı
1917 Kasım İkinci bir devrimci hükümet darbesinin Sosyal Demokrat seçilmesi
1918 Ekim Alman ve Avusturya hükümetlerinin Başkan Wilson'un barışın dayandırılacağı "On Dört Nokta"sını kabul etmeleri
1918-1920 Rusya'da ve Rusya'nın sınır ülkelerde iç savaş
1919 Paris Barış Konferansı'nın Rusya'daki durumu ele almaya kalkmayıp savaşı yitiren Almanya Avusturya ve Osmanlı hükümetlerine barış koşullarını zorla kabul ettirmeleri
1919 Barış antlaşmasının Arap dünyasının zengin ve kalabalık bölgelerini Fransız ve İngiliz koloni yönetimlerine bırakması
1921 Çin Komünist Partisi'nin kurulması
1922 Faşizmi İtalya'da iktidara getiren hükümet darbesi
1922 Lenin'in "Yeni Ekonomik Politikası"nı (NEP) ilan etmesi[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

----------

1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması
1925 Rıza Pehlevi'nin İran'da iktidarı ele geçirip Mustafa Kemal'inkine benzer bir laik reform hareketini başlatması
1925 Abdülaziz İbni Suud'un Arabistan Yarımadası'nı fethedip Mekke'nin ve Medine'nin denetimini eline geçirmesi
1929 New York borsasının çökmesiyle ABD'de 1920'lerin hızlı ekonomik gelişmesinin sona ermesi
1930'lar Japon yayılmasının yeniden canlanışı
1030'lar Amerikan Başkanı Franklin D. Roosevelt'in New Deal politikası
1931 Japonların Mançurya'yı istila etmesi
1932 Irak'ın formal olarak bağımsızlığını kazanması
1933 New Deal politikasının başlatılması
1933 Haziran Hitler'in iktidara gelmesiyle Almanya'nın köklü bir rejim değişikliği geçirmesi
1934 Etiyopya'nın 1896 yenilgisinin öcünü almak isteyen İtalya'nın saldırısına uğrayıp uçakların ve zehirli gazların yardımıyla İtalya emperyalizmi altına sokuluşu
1938 Eylül Çekoslovakya'nın Almanların yaşadığı bölgelerinin Almanya'ya geçirilmesi
1939 1 Eylül Hitler'in Polonya'ya saldırması
1939-1945 İkinci Dünya Savaşı
1940 ilkbaharı Almanların Danimarka'yı ve Norveç'i ele geçirmeleri
1941 22 Haziran Hitler'in savaş duyurusunda bulunmadan Rusya'ya saldırması
1942 Kasım'ı 1943 Şubat'ı Ruslar'ın Almanlar'ı geri püskürtmeleri
1943 Temmuz'u Mussolini'nin İngiliz-Amerikan birliklerinin İtalya'ya çıkmasıyla iktidardan düşmesi İtalya'nın savaştan çekilmesi
1944 6 Haziran İngiliz-Amerikan birliklerinin Normandiya çıkartması
1945 1 Mayıs Hitler'in kendini öldürmesi Alman başkomutanlığının teslim belgesini imzalamaları
1945 Hiroşima'ya ve Nagazaki'ye atom bombalarının atılması
1946 Türkiye'de çok partili hayata geçiş
1947 İsrail Yahudi devletinin kurulması
1947 Hindistan'ın İngiltere'den çekilmesi
1947 Birleşmiş Milletler'in Filistin'in Araplar ve Yahudiler arasında bölüştürülmesi kararı
1947 Truman Doktrini
1948 Ghandi'nin öldürülmesi
1948 (ve 1956 1967 1973) Yahudi-Arap savaşları
1949 NATO'nun kurulması
1949 komünistlerin Kuomingtang'a karşı kesin zafer kazanıp Çin'in yönetimini ele geçirmeleri
1949 ilk Rus atombombası denemesi

1950 Kuzey Kore komünist yönetiminin Güney Kore'ye saldırmasıyla Kore Savaşı'nın çıkışı
1953 Kore Savaşı'nda ateşkes
1953-1954 Rusların Amerika'dan birkaç ay sonra hidrojen bombalarını patlatmaları
1954 Vietnam'ın Fransız egemenliğinden kurtulması
1956 Macarların ülkelerindeki komünist rejime başkaldırmaları
1956 Süveyş bunalımı
1957 Gana'nın bağımsızlığını kazanan ilk Afrika kolonisi olması
1957 Rusya'nın uzaya uydu gönderen ilk ülke oluşu
1957 Roma Andlaşması ile AET'nin kurulması
1958 Suriye ile Mısır'ın birleşmesi
1961 Suriye'nin Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden ayrılması
1962 Fransa'da halkoyu yoklamasının Cezayir'e bağımsızlıktan yana sonuç vermesi
1962 ABD Küba'daki füzelerin çekmesini istediğinde SSCB'nin üçüncü dünya savaşı korkusuylabu isteğe uyuşu
1964 Vietnam'da Amerikan askeri etkinliklerinin başlayışı
1966 De Gaulle Fransası'nın NATO'dan çekilerek mutlak egemenlik hakkını elinde tutmayı seçmesi
1967 İsrail ile Arap devletleri arasında Ekim Savaşı
1969 ABD uzay gemilerinin ay'a inip dönmeyi başarmaları
1970 Sovyetler Birliği'nin ticaret ve yatırım olanakları yolunda Federal Almanya ile görüşmelere başlaması
1973 Ocak İngiltere İrlanda ve Danimarka'nın Avrupa Topluluğu'na tam üye olmaları
1973 İsrail ile Arap devletleri arasında Ramazan Savaşı; petrol ambargosu ve ardından petrol fiyatlarının yükselmesi
1975 Yumuşamanın göstergesi olan Helsinki Anlaşması
1978 Çin Halk Cumhuriyeti'nde Deng Şaoping'in önderliğinde ekonomik reformların başlaması
1979 Mısır ile İsrail arasında Camp David Andlaşması'nın imzalanması
1979 İran'da Ayetullah Humeyni önderliğindeki İslamcıların bir devrimle yönetimi ele geçirmesi
1979 Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi
1980 1988 İran-Irak savaşı
1981 Ocak Yunanistan'ın AT'ye tam üye olması
1985 1991 Ülkesinde glasnost ve perestroika'yı uygulamaya çalışacak olan Michael Gorbachev'in başkanlık süresi
1986 Ocak İspanya ve Portekiz'in AT'ye tam üye olması
1987 Temmuz Avrupa Tek Senedi'nin (Single Act) kabul edilmesi
1988 Nisan Türkiye'nin AT'ye tam üyelik başvurusunda bulunması
1989 Doğu Avrupa'da marksist ekonomilerin çökmesi
1989 Kasım Berlin Duvarının yıkılması

1990 Sovyetlerin dağılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesi
1990 Ağustos Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi
1990 Ekim Almanyaların birleşmesi
1991 Aralık Bağımsızlık Devletler Topluluğu'nun kurulması
1995 Ocak İsveç Finlandiya ve Avusturya'nın Avrupa Birliğine tam üye olmaları
1996 Ocak Dayton Barış Andlaşması ile Bosna Savaşı'nın sona ermesi.

Alinti//
GENEL DÜNYA TARİHİ KRONOLOJİSİ

İ.Ö. 8500-7000 Ortadoğu'da çiftçiliğe geçiş
İ.Ö. 3500-3000 Dicle-Fırat ve Nil vadilerinde uygarlığa geçiş
İ.Ö. 4000-3000 Uygarlığın Sümer'de doğuşu
İ.Ö. 3000 sabanın icadıyla insanların tarımda hayvan gücünden yararlanmanın yolunu bulmaları
İ.Ö. 3000 dolayları yazılı kayıtların başlayışı
İ.Ö. 2000'den az önce Mezopotamya çevresindeki bölgelerde taşra uygarlıklarını kurmaya başlayan toprak aristokrasilerinin doğmasını kolaylaştıran koşulların oluşması
İ.Ö. 1700 dolayları Hammurabi tarafından insanlığın ilk yasa derlemelerinin çıkarılışı
İ.Ö. 1700 Avrasya bozkırı kökenli barbar halklar akınlarının Avrupa'nın Atlantik kıyılarına ulaşması
İ.Ö. 1300 dolayları alfabetik yazının Suriye'de ve Filistin'de yaygınlaşması
İ.Ö. 1000 yıllarında Ortadoğu uygarlığının iki uç bölgesinde (Filistin ve İran'da) verimli düşünce akımlarının doğuşu
İ.Ö. 700'den az önce Orta Asya'dan ve Güney Rusya'dan göç etmiş İskitler'in Ukrayna'da bir kabileler imparatorluğu kurup Yunan dünyasıyla ticarete girişmeleri
İ.Ö. 6. yüzyıl Lidya Krallığı'nda sikke paranın dolaşıma konması
İ.Ö. 6. yüzyıl İyonyalı filozofların dünyayı ve insanı akılla kavrama çabası
İ.Ö. 500 dolayları Çin uygarlık biçiminin temel öğelerinin ortaya çıkışı
İ.Ö. 500 dolayları Kastların ve Hind dininin kendine özgü vurgularının biçimlenişi
İ.Ö. 330 Pers İmparatorluğunun Makedonyalıların saldırısıyla yıkılması
İ.Ö. 320 İskender'in İndüs Vadisi'ne girmesi
İ.Ö. 146 Roma'nın Makedonya'yı ve Yunanistan'ı fethetmesi
İ.Ö. 30 Roma'nın Mısır'ı fethetmesi

70-100 Dört İncil'in yazıldığı yıllar
193 Roma Barışı'nın şiddete başvurulmasıyla bozulması
372 Hunlar'ın Güney Rusya'ya girip Ostrogotları sürüşleri
378-511 Roma İmparatorluğu'nun büyük barbar akınlarıyla çökmesi
410 Hun korkusuyla Roma sınırlarını zorlayan Vizigotlar'ın Roma kentini yağmalamaları ve İspanya'yı geçip krallıklarını kurmaları
451 Kalkedon (Kadıköy) Kurultayı'nın Papa'nın çağrısıyla toplanıp kutsal üçleme öğretisinin Papa Büyük Leon'un saptadığı biçimiyle benimseyip "monofizist" biçimini reddedişi
453 Attila'nın ölüşü ve Hun Konfederasyonu'nun dağılması
552 Japonya'ya ulaşan Budist misyonerler topluluğunun önemli başarılar elde etmesi
565'ten sonra (Doğu) Roma İmparatorlarının "Bizans İmparatoru" denmeye başlanışı
568'den sonra Cermen kabilesi Lombartların Bizanslıları İtalya'nın iç bölgelerinden çıkan buraların denetimini ellerine geçirmeleri
572 Türk İmparatorluğu'nun haneden kavgalarıyla ikisi de iç kavgalarla yıpranan doğu ve batı ordularına bölünmesi
600 dolayları Hint Okyanusu'nda Hindu gemicilerin yerini Müslümanların alması

610 Hz.Muhammed’e ilk vahyin gelişi
622 Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü
632-1000 arasında İslam'ın Hızla yükselişi ve Ortadoğu'da Kuzey Afrika'da İspanya'da yayılışı
632 Hz. Muhammed'in ölümü
636 Arap ordusunun Bizans'ı Suriye'den ve Filistin'den çıkarması
641 Arap akıncı birliklerinin Mezopotamya'yı ele geçirişleri
642 Arap akıncı birliklerinin Mısır'ı ele geçirişleri
651 İran ve Mezopotamya'da Sasani iktidarının sona ermesi
651 Arap akıncı birliklerinin İran'ı ele geçirmeleri
711 Vizigot krallığının sona ermesi
711-715 Kuzey Afrika'nın ve İspanya'nın Müslümanların denetimine geçmesi
715 İslamların Kuzeybatı Hindistan'daki Sind Bölgesinde daha sonra da Hint Okyanusu'nda üstünlüğü ele geçirmeleri
717-718 Müslümanların Konstantinopolis'i kuşatmaları
750 Emeviler'in halifelik döneminin sona ermesi
751 Talas Meydan Savaşı'nda Çin'e bağlı birkaç vahanın Müslümanlara kaptırılışı
756 Baskı aygıtının Çin'de bulunuşu.
800 Şarlman'a Papa tarafından Romalıların imparatoru olarak taç giydirilişi
800'den birkaç yıl sonra Bizans İmparatorunun Şarlman'ın imparatorluğunu tanımasıyla Batı Roma İmparatorluğunun yeniden kuruluşunun yasallaşması
831-1000 arası Danimarka'nın İsveç'in ve Norveç'in Hristiyanlığa geçmeleri
840 Uygurların yıkılışı
845 Budizmin Çin'de resmen yasa dışı sayılması; bunun üzerine Kore'de devlet dini yapılıp iyice benimsenmesi
900 dolaylarında Türk askerlerinin kabilelerinin İslam devletlerinin siyasal yaşamına egemen olmaya başlamaları
900-14. yüzyıl ortaları Avrupa'da toprakların tarıma açılışı
989 Rusya'nın Hristiyanlığa geçiş

1000 dolayları kolonileşme ve ticari yayılma sürecinin başlayışı
1000 dolayları Gazneli Mahmut'un akınlarıyla İslam'ın Hindistan'ın İç bölgelerini ele geçirmeye başlaması
1000 Macaristan'ın Hristiyanlığa geçmesi
1000 Hristiyanlığın Uzakbatı ülkelerinde Kelt Cermen ve Slav kabileleri arasında yayılması
1000-1300 arası Avrupa'da kasabaların hızla gelişmeleri
1000-1453 arası İslamlığın Hindistan'da Doğu Avrupa'da Orta Asya'da yayılışı
1000-1500 İslam mimarlığının görkem ve incelik dönemi
1054 Katolik-Ortodoks bölünmesinin Papa ile Konstantinopolis Patriğinin birbirlerini afaroz etmeleriyle yaratılışı
1071 Malazgirt Savaşı ile Türklerin Hristiyanlık (Bizans) dünyasına karşı başarılı olup Anadolu'nun iç bölgelerinin denetiminin Selçuk Türklerine geçişi
1096-1099 Birinci Haçlı Seferi
1171 Galler ülkesinin ve İrlanda'nın Anglo-Norman şövalyelerince fethinin tamamlanışı
1204 Dördüncü Haçlı Seferi'nde Konstantinopolis'in ele geçirilip yağmalanması ve kısa yaşamlı Doğu Latin İmparatorluğu'nun kurulması
1206-1227 Cengiz Han'ın yönetim dönemi
1254; Avrupa'da imparatorluğun çökmesiyle Papalığın Latin Hristiyanlık dünyasının evrensel hükümeti olduğunu ileri süren tek kurum olarak kalışı

1300'den sonra Japonların geniş çaplı denizcilik eylemlerine girişmeleri
1300'den sonra Cermen ve Frank şövalyelerinin Baltık ve Doğu imparatorluklarını kurup ticaret etkinliklerine girişmeleri
1300 Rönesans'ın İtalya'da biçimlenmeye başlanışı
1337-1453 Yüzyıl Savaşları İngiltere ile Fransa arasında kiralık askerlerle yürütülen her yeri yakıp yıkıp yağmalayıcı savaşlar
1347-1351 Avrupa'da Veba salgını
1354 Türkler'in Çanakkale Boğazı'nı geçip Gelibolu Yarımadasını ele geçirerek Avrupa'ya adım atmaları
1389 Kosova Savaşı'nda Sırpları yenen Türklerin Balkanlarda askeri üstünlüğü ele geçirmeleri

15. yüzyıl İnkalar'ın And Dağları'ndaki merkezlerinde yayılan imparatorluklarının Peru'da merkezi bir rejim kurması
1417 Papalık monarşisinin Konstanz kurultayında onaylanmasıyla Protestan-Katolik ikililiğinin azaltılması
1430 Çinlilerin denizlerden çekilmesiyle Japonların Güneybatı Pasifik'te deniz üstünlüğünü ele geçirmeleri
1453 Konstantinopolis'in Türklerin eline geçmesi bunun üzerine Rusların Ortodoks kiliselerinin Hıristiyanlığın son kalesi olduğuna inanmaları
1480 Moskova Dükü III. İvan'ın Altınordu egemenliğini tanımayıp "Çar" sanını alarak bağımsızlığını ilan edişi
1492 Kolomb'un okyanusu aşması
1492 Müslüman Faslıların Avrupa'daki son kalesi Grenada'nın alınışı bu olayla Hıristiyan haçlı ruhunun körüklenmesi

1500 İtalyan Rönesansı'nın doruğuna ulaşması
1500'den sonra Avrupa'nın deniz üstünlüğü kurması
1500-1650 Avrupa'da fiyatların hızla yükseldiği "Fiyat Devrimi"
1500-1700 arası milyonlarca kilometrelik ülkenin milyonlarca insanın İslam yönetimine sokulmasıyla İslam tarihinin en parlak dönemi
1508 Şah İsmail'in Bağdat'ı fethetmesi
1509 Portekizlilerin İslam filosunu Umman Denizi'ndeki Diu limanı açıklarında yenilgiye uğratmaları ve Hint Okyanusu'nda üstünlük kurmaya başlamaları
1511 Akdeniz'de Türk İspanyol ve Portekiz güçleri arasında uzun deniz savaşlarının başlayışı
1512-1520 Yavuz Sultan selim yönetimi dönemi
1513 İlk Portekiz tacirin Güney Çin kıyılarına gelmesi
1514 Şah İsmail yanlılarının Anadolu'da büyük bir ayaklanmayı kışkırtmaları
1514 Çaldıran savaşında Şah İsmail'in yenilgiye uğratılması
1515 Portekizlilerin Hürmüz Adası'nda üs kurmaları
1517 Luther'in Wittenberg'deki Kilisenin kapısına 95 maddelik tezini asmasıyla Protestanlık hareketinin başlaması
1520-1566 Kanuni Sultan Süleyman yönetimi dönemi
1521 Cortez'in yeni Dünya'nın hazinelerinin kapısını (İspanyollara) açması
1526 Mohaç Savaşı'nda Türkler'den kaçan Macar kralının ölmesiyle V. Karl'ın Bohemya ve Macaristan taçlarını ele geçirmesi
1526 Timur soyundan gelen Babür'ün Hindistan'ı ele geçirmesiyle Babür İmparatorluğunun kurulması
1534 İngiltere'nin Papalık ile ilişkilerini koparması İngiltere kilisesinin yavaş yavaş Protestanlığı benimsemesi
1534-1603 İngiltere'de Tudor hanedanı yönetimi ve bölük pörçük reformlar dönemi
1536 Fransa kralının Habsburg gücüne karşı Osmanlı imparatoruyla imzaladığı ittifak anlaşması
1552 Korkunç İvan'ın Altınordu Hanlığı başkenti Kazan'ı ele geçirişi bunu izleyen dört yıl içinde Aşağı Volga bölgesinin fethini tamamlaması
1560 İspanyolların İtalya'yı istila edip papalık topraklarını ele geçirip Reform karşıtı harekete izin vermemeleri; bunun üzerine Papaların Hasburglular ile işbirliğine girişimleri
1568-1609 Felenekler'in İspayol yönetimine karşı ayaklanmaları
1580-1640 İspanyolları Portekiz'i ve imparatorluğunu kendi imparatorlularına katmaları
1587-1629 Safevi devleti yöneticisi Büyük Şah Abbas yönetimi dönemi
1590 dolayları mikroskopun icad.
1598 İspanyol üstünlüğü döneminin başlayışı

----------

1600 denizlerde yeni bir güç dengesiyle Hint Okyanusu'nda İspanyol ve Portekiz gemilerinin yerini Felemenk İngiliz Fransız gemilerinin alışı
1600 Felemenk Doğu Hindistan Kumpanyası'nın kurulması
1600'den sonra İngilizlerin Hint Okyanusu'nda ticaret etkinliklerine başlamaları
1601 İngiliz Doğu Hindistan kumpanyası'nın kurulması
1608 bir Polonya ordusunun Moskova'yı ele geçirip bir kukla yönetim kurması
1608 dolayları teleskopun icadı
1618-1648 Otuz Yıl Savaşları
1620 İngilizlerin Massachussets kolonisini kurmaları
1626 Felemenkler'in New York'ta koloni kurmaları
1636 Japon hükümetinin kendi iç sorunlarından dolayı açık deniz gemiciliğini uyruklarına yasaklaması
1638 Japonya'nın kabuğuna çekilme politikası
1640'lar İngiliz Fransız ve Felemenk girişimcilerinin şekerkamışı ticaretini Portekizlilerin ve İspanyolların elinden alıp başı çekmeleri
1642-1648 İngiliz iç savaşları
1648 Westphalia Antlaşması bunun sonucunda İtalya'nın ve Almanya'nın bölünmesi ile ortaya çıkan küçük devletlerin duruma göre Fransa'nın yanında ya da karşısında yer almaları
1648 Fransız üstünlüğünün başlaması
1648 İngiltere'de Parlamento egemenliğinin kurulması
1648-1715 XVI. Louis yönetimi dönemi
1648-1789 Avrupa'nın Eski Rejim ve kolonici yayılma dönemi
1649 İngiliz kralı I. Charles'in idamı
1653-1689 Fransa'nın rakipleri karşısında kesin üstünlüğe sahip olduğu dönem
1688 İngilizlerin İspanyol armadasına karşı zafer kazanmaları
1689 Petro'nun Avrupa gezisi dönüşü geniş çaplı reform hareketlerini başlatması
1696 Petro'nun Türklere karşı başarısı

1700-1721 Petro'nun İsveçlileri yenilgiye uğratabilip Finlandiya Körfezinde denize açılabilmesi
1701-1714 İspanyol Taht Savaşları sırasında Avusturyalıların İspanya'nın bölüşülmesinde en büyük parsayı toplamaları
1707 Kok kömürü yapma yöntemlerinin bulunuşuyla demir cevherini eritmede kömürden yararlanma olanağının doğuşu
1740-1786 Büyük Frederick (II. Frederick) yönetimi döneminde Prusya'nın Avrupa'nın büyük güçlerinden biri durumuna gelmesi
1745 Abdül Vahab'in Arabistan'da Vahhabiliğin ilkelerini oluşturması
1756-1763 Yedi Yıl Savaşları 1762 bir Alman prensesinin kocasının öldürülmesi üzerine II. Katerina adıyla Rusya imparatorluğu tahtına çıkması
1763 İngiltere'nin Hindistan Kanada gibi denişaşırı ülkelerde kesin zafer kazanması
1768-1774 Rusların Osmanlı ordularını ağır bir yenilgiye uğratmaları ve Küçük Kaynarca Anlaşması'nın yapılması
1772 Polonya'nın ilk bölüşülmesinde Prusyalılar ve Avusturyalılar Türkler karşısındaki ilerleyişini durdurmak için Rusya'ya sus payı olarak Polonya'nın büyük bir parçasının işgaline izin vermeleri
1774 Safevi imparatorluğunun dağılması
1774-1778 İspanya'nın Amerika limanlarının kıyı ticaretini yasaklayıp kolonilere yapılan dışsatımları ve iç alımları Cadiz kentinden tekelci bir tutumla düzenlemesi
1775-1783 Amerikan bağımsızlık savaşı
1789 1 Mayıs Etats-Generaux'un toplanması
1789 14 Temmuz Kralın Ulusal Meclis'i kaldıracağı söylentisi üzerine halkın Bastille'e saldırması
1789 4 Ağustos Ulusal Meclis'in feodal hakları kaldırarak köylü çoğunluğunu Devrim Safhalarına çekmesi
1791 Yeni Fransız anayasalarının hazırlanması
1793 Polonya'nın ikinci bölüşülmesi
1794 Robespierre'in öldürülmesi
1795 Polonya'nın üçüncü bölüşülmesi ile Rusya sınırlarını batıda Vistül Irmağı'na kadar genişlemesi
1799 Napoleon'un bir darbe ile iktidara getirilişi

1803 Sırpların Osmanlı'ya başkaldı
1807 İlk buharlı geminin Robert Fulton tarafından yapılması
1812-1815 Napoleon'un Avrupa devletleri koalisyonunca yenilgiye uğratılması
1815 Viyana Konferansı sonucu barış anlaşmasının yapılması
1821-1830 Yunan devrimi
1830 Cezayir'in Fransızlarca işgali
1833 Köleliğin Büyük Britanya'nın yönetimindeki tüm ülkelerde kaldırılması
1839-1841 Afyon Savaşı
1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı
1840 posta sisteminin Büyük Britanya'da kuruluşu
1840'lar demiryolları ağı yapımının başlayışı
1847 Liberya'nın Amerika'dan eski yurtlarına dönen eski kölelerce Birleşik Devletler anayasasına benzeyen bir anayasa sahip bir cumhuriyet olarak kurulması
1848 devrimleri
1848 Marx'ın gittikçe yoksullaşan proleter kitlelerin bir devrimle toplumsal sorunu çözecekleri düşüncesini ortaya atması
1848-1852 Fransa'da III. Napoleon'un devlet başkanlığında cumhuriyet dönemi
1854 Japonya'nın kabuğuna çekilme politikasını bırakıp dışa açılmak zorunda kalışı
1854 Kırım Savaşı'nda Fransa'nın ve Britanya'nın Ruslara karşı Türklerin yardımına koşup Rusların Kırım'da yenilgiye uğratılması
1856 Islahat Fermanı'nın ilanı
1859 İtalya'nın Kont Cavour'un çabalarıyla birleştirilmesi
1859 Darwin'in canlıların evrimi kuramını ortaya atması
1861-1865 Amerikan iç savaşı
1863 ABD'de köleliğin kaldırılması
1869 Süveyş Kanalı'nın açılışı
1870-1871 Prusya'nın Fransa'yı yenilgiye uğratması
1871 Almanya'nın Bimarck'ın çabalarıyla birleştirilmesi
1878-1908 Abdülhamid II'nin iktidarı dönemi
1885 Hindistan Ulusal Kongresi'nin (Kongre Partisi'nin) kurulması
1888 köleliğin Brezilya'da kaldırılması
1889 İkinci Enternasyonal'in kuruluşu
1889 Japon İmparatoru Meiji'nin Bismarck Almanyasını örnek alan bir Anayasa çıkarması; Diyet'in kurulması
1893 Havai Adaları'nın ABD topraklarına katılması

1900 Batılı devletlerin gönderdikleri uluslararası birliğin Pekin'i ele geçirmesi
1901 Avusturya'nın İngiliz Uluslar Topluluğu'nun kendi kendini yöneten dominyonu olması
1903 Sibirya'yı aşan demiryolunun tamamlanması
1904-1905 Rus-Japon savaşı beklenmeyen sonuçla Japonların yenmesi
1905 Hindistan Müslüman Birliği'nin kurulması
1906 Rusya'nın parlamenter organa sahip olması
1908 Jön Türkler'in iktidara ortak olmak isteğiyle Abdülhamid'i deviren darbeyi gerçekleştirmeleri
1910 Japonların Kore kralını indirip Kore Yarımadası'nı ülkelerine katmaları
1912 Mançu hanedanının yakılıp Çin Cumhuriyetinin kurulması
1912-1913 Balkan Savaşları ile Balkanlardaki toprakların kaptırılması
1914 Berlin-Bağdat demiryolunun başlaması
1914 Panama Kanalı'nın açılması
1914-1919 Birinci Dünya Savaşı
1915 Japonlar'ın Çin'deki özel ayrıcalıklarını öne sürdükleri "Yirmi Beş İstek" ile artırmaya kalkmaları.
1917 6 Nisan ABD Kongresi'nin Almanya'ya savaş ilanı
1917 Kasım İkinci bir devrimci hükümet darbesinin Sosyal Demokrat seçilmesi
1918 Ekim Alman ve Avusturya hükümetlerinin Başkan Wilson'un barışın dayandırılacağı "On Dört Nokta"sını kabul etmeleri
1918-1920 Rusya'da ve Rusya'nın sınır ülkelerde iç savaş
1919 Paris Barış Konferansı'nın Rusya'daki durumu ele almaya kalkmayıp savaşı yitiren Almanya Avusturya ve Osmanlı hükümetlerine barış koşullarını zorla kabul ettirmeleri
1919 Barış antlaşmasının Arap dünyasının zengin ve kalabalık bölgelerini Fransız ve İngiliz koloni yönetimlerine bırakması
1921 Çin Komünist Partisi'nin kurulması
1922 Faşizmi İtalya'da iktidara getiren hükümet darbesi
1922 Lenin'in "Yeni Ekonomik Politikası"nı (NEP) ilan etmesi[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

----------

1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması
1925 Rıza Pehlevi'nin İran'da iktidarı ele geçirip Mustafa Kemal'inkine benzer bir laik reform hareketini başlatması
1925 Abdülaziz İbni Suud'un Arabistan Yarımadası'nı fethedip Mekke'nin ve Medine'nin denetimini eline geçirmesi
1929 New York borsasının çökmesiyle ABD'de 1920'lerin hızlı ekonomik gelişmesinin sona ermesi
1930'lar Japon yayılmasının yeniden canlanışı
1030'lar Amerikan Başkanı Franklin D. Roosevelt'in New Deal politikası
1931 Japonların Mançurya'yı istila etmesi
1932 Irak'ın formal olarak bağımsızlığını kazanması
1933 New Deal politikasının başlatılması
1933 Haziran Hitler'in iktidara gelmesiyle Almanya'nın köklü bir rejim değişikliği geçirmesi
1934 Etiyopya'nın 1896 yenilgisinin öcünü almak isteyen İtalya'nın saldırısına uğrayıp uçakların ve zehirli gazların yardımıyla İtalya emperyalizmi altına sokuluşu
1938 Eylül Çekoslovakya'nın Almanların yaşadığı bölgelerinin Almanya'ya geçirilmesi
1939 1 Eylül Hitler'in Polonya'ya saldırması
1939-1945 İkinci Dünya Savaşı
1940 ilkbaharı Almanların Danimarka'yı ve Norveç'i ele geçirmeleri
1941 22 Haziran Hitler'in savaş duyurusunda bulunmadan Rusya'ya saldırması
1942 Kasım'ı 1943 Şubat'ı Ruslar'ın Almanlar'ı geri püskürtmeleri
1943 Temmuz'u Mussolini'nin İngiliz-Amerikan birliklerinin İtalya'ya çıkmasıyla iktidardan düşmesi İtalya'nın savaştan çekilmesi
1944 6 Haziran İngiliz-Amerikan birliklerinin Normandiya çıkartması
1945 1 Mayıs Hitler'in kendini öldürmesi Alman başkomutanlığının teslim belgesini imzalamaları
1945 Hiroşima'ya ve Nagazaki'ye atom bombalarının atılması
1946 Türkiye'de çok partili hayata geçiş
1947 İsrail Yahudi devletinin kurulması
1947 Hindistan'ın İngiltere'den çekilmesi
1947 Birleşmiş Milletler'in Filistin'in Araplar ve Yahudiler arasında bölüştürülmesi kararı
1947 Truman Doktrini
1948 Ghandi'nin öldürülmesi
1948 (ve 1956 1967 1973) Yahudi-Arap savaşları
1949 NATO'nun kurulması
1949 komünistlerin Kuomingtang'a karşı kesin zafer kazanıp Çin'in yönetimini ele geçirmeleri
1949 ilk Rus atombombası denemesi

1950 Kuzey Kore komünist yönetiminin Güney Kore'ye saldırmasıyla Kore Savaşı'nın çıkışı
1953 Kore Savaşı'nda ateşkes
1953-1954 Rusların Amerika'dan birkaç ay sonra hidrojen bombalarını patlatmaları
1954 Vietnam'ın Fransız egemenliğinden kurtulması
1956 Macarların ülkelerindeki komünist rejime başkaldırmaları
1956 Süveyş bunalımı
1957 Gana'nın bağımsızlığını kazanan ilk Afrika kolonisi olması
1957 Rusya'nın uzaya uydu gönderen ilk ülke oluşu
1957 Roma Andlaşması ile AET'nin kurulması
1958 Suriye ile Mısır'ın birleşmesi
1961 Suriye'nin Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden ayrılması
1962 Fransa'da halkoyu yoklamasının Cezayir'e bağımsızlıktan yana sonuç vermesi
1962 ABD Küba'daki füzelerin çekmesini istediğinde SSCB'nin üçüncü dünya savaşı korkusuylabu isteğe uyuşu
1964 Vietnam'da Amerikan askeri etkinliklerinin başlayışı
1966 De Gaulle Fransası'nın NATO'dan çekilerek mutlak egemenlik hakkını elinde tutmayı seçmesi
1967 İsrail ile Arap devletleri arasında Ekim Savaşı
1969 ABD uzay gemilerinin ay'a inip dönmeyi başarmaları
1970 Sovyetler Birliği'nin ticaret ve yatırım olanakları yolunda Federal Almanya ile görüşmelere başlaması
1973 Ocak İngiltere İrlanda ve Danimarka'nın Avrupa Topluluğu'na tam üye olmaları
1973 İsrail ile Arap devletleri arasında Ramazan Savaşı; petrol ambargosu ve ardından petrol fiyatlarının yükselmesi
1975 Yumuşamanın göstergesi olan Helsinki Anlaşması
1978 Çin Halk Cumhuriyeti'nde Deng Şaoping'in önderliğinde ekonomik reformların başlaması
1979 Mısır ile İsrail arasında Camp David Andlaşması'nın imzalanması
1979 İran'da Ayetullah Humeyni önderliğindeki İslamcıların bir devrimle yönetimi ele geçirmesi
1979 Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi
1980 1988 İran-Irak savaşı
1981 Ocak Yunanistan'ın AT'ye tam üye olması
1985 1991 Ülkesinde glasnost ve perestroika'yı uygulamaya çalışacak olan Michael Gorbachev'in başkanlık süresi
1986 Ocak İspanya ve Portekiz'in AT'ye tam üye olması
1987 Temmuz Avrupa Tek Senedi'nin (Single Act) kabul edilmesi
1988 Nisan Türkiye'nin AT'ye tam üyelik başvurusunda bulunması
1989 Doğu Avrupa'da marksist ekonomilerin çökmesi
1989 Kasım Berlin Duvarının yıkılması

1990 Sovyetlerin dağılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesi
1990 Ağustos Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi
1990 Ekim Almanyaların birleşmesi
1991 Aralık Bağımsızlık Devletler Topluluğu'nun kurulması
1995 Ocak İsveç Finlandiya ve Avusturya'nın Avrupa Birliğine tam üye olmaları
1996 Ocak Dayton Barış Andlaşması ile Bosna Savaşı'nın sona ermesi.

Alinti//
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
2000, 3000, 3000yili, kapsayan, ms, , seridi, tarih, yilini, yılı, yılını, şeridi

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
1910 Yılında 2000 Yılını Böyle Hayal Etmişler pyracantha Esrarengiz Olaylar 0 17 Ekim 2010 16:47