IRCForumları - IRC ve mIRC Kullanıcılarının Buluşma Noktası
  Mobil Sohbet, Sohbet ve Sohbet Odaları
Yeni Konu aç Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 28 Kasım 2014, 11:52   #1
Çevrimdışı
Tartışma Yöntemi Ve Tartışma Türleri (Öğretim Yöntemleri - Eğitim Bilimleri)


aşk sohbet odaları


TARTIŞMA YÖNTEMİ


Bir konu üzerinde ; Öğrencileri düşünmeye yöneltmek, İyi anlaşılmayan noktaları açıklamak, Verilen bilgileri pekiştirmek Farklı görüşler elde etmek amacıyla kullanılan yöntemdir.

ÖZELLİKLERİ Öğretmen-öğrenci etkileşimi söz konusudur.
Öğrencilerin bir konu üzerinde kendi düşüncelerini söylemelerini ve yorum yapmalarını sağlar.
Analiz, sentez değerlendirme gücü kazandırır.
Öğrenci merkezlidir.
Konunun tartışılabilir özellikte olması gerekir.
Tartışmaya ne kadar öğrenci katılırsa, tartışma o kadar iyi olur.
Etkili bir tartışmada herkesin etkinliğe katılması gerekir.

AVANTAJLARI
Öğrencilere kendilerini ifade etme şansı tanıdığı için öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlar.
Öğrencilerin dinleme ve konuşma yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlar.
Başkalarının fikirlerine karşı saygılı olmalarını öğretir.
Öğrencilerin birbirlerinden öğrenmelerine ve bazı yeteneklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.
Konuları tekrarlama, kavrama ve bilgileri hayata uyarlamada etkili bir yöntemdir.
Öğrencilere sınıf önünde görüşlerini ifade etme cesareti verir.


SINIRLILIKLARI Diğer öğretim yöntemlerine göre daha fazla hazırlılık gerektirir.
İyi hazırlanmadığında ve amacından saptığında zaman boşa harcanmış olur.
Bir konuyu anlatmak için çok yavaş yöntemdir.
Her öğrenciyi ayrı ayrı değerlendirmek zordur.
Çok kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Bazı öğrenciler tartışmaya katılmak istemezler.
Tartışmayı konu üzerinde tutmak zordur.
Diğer sınıfları rahatsız edecek kadar gürültüye yol açabilir.


ETKİLİ KULLANIM İÇİN TEMEL İLKELER
Öğretmen uygun bir tartışma konusu seçmelidir.
Tartışmanın tıkanmaması için konunun tartışılacak boyutları önceden hazırlanmalıdır.
Yerel olaylar, gazete makaleleri, televizyon programları motivasyonu arttıran konulardır.
Öğrenciyi motive edecek tartışma soruları önceden hazırlanmalıdır.
Öğrencilerin konu hakkında ön bilgi edinmeleri sağlanmalıdır.
Tartışmanın birkaç öğrenci tarafından götürülmesine izin verilmemelidir.
Öğrencilerin kendilerini rahat edebilecekleri bir ortam sağlanmalıdır.

TARTIŞMA YÖNTEMİ TEKNİKLERİ

MÜNAZARA
PANEL
FORUM
KOLLEGYUM
SEMPOZYUM
VIZILTI GRUPLARI
AÇIK OTURUM
BEYİN FIRTINASI
MÜNAZARA
KONFERANS
SEMİNER
WORKSHOP


MÜNAZARA
İki tartışma grubunun bir konuyla ilgili iki karşıt görüşü bir jüri karşısında savunmalarıdır.Amaç karşı tarafın fikirlerini çürütmek, kendi haklılığını göstermektir.

PANEL
Bir uzman grubun dinleyicilere bir konu üzerinde yaptıkları sunumdur.Dinleyiciler sunum sonrası sorular yöneltip görüş isteyebilirler.

FORUM
Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalardır.

PANEL VE FORUM ARASINDAKİ FARK
Bu iki tür arasındaki en önemli fark , forumdaki herkes potansiyel bir konuşmacıdır, görüş belirtebilir, yorum yapabilir; panelde ise izleyiciler sadece konuşmacılara soru yöneltebilir, konuyla ilgili konuşma yapmaz.

KOLLEGYUM
Panelle büyük benzerlikleri olan bir tekniktir. Fakat kollegyumda iki farklı panel vardır. Birinci panel grubunu uzman kişiler, ikinci panel grubunu ise öğrenciler oluşturur. Öğrenciler konuyu sunar, uzmanlara sorularını yöneltir, uzmanlar bu soruları yanıtlar. Dinleyici öğrenciler kaynak kişilerden oluşan gruba sorularını sorar.

SEMPOZYUM
Toplumu yakından ilgilendiren herhangi bir konu ya da olay hakkında dinleyiciler karşısında farklı uzman kişilerin konu ya da olayla ilgili yaptığı seri konuşmaların bütününe sempozyum denir. Sempozyumda yapılan değişik konuşmalar, konuyu bütünleyici niteliktedir. Burada tartışmadan çok sohbet havası vardır. Konuşmalardan sonra dinleyiciler soru sorabilirler.

VIZILTI GRUPLARI
Küçük grupla rkendi aralarında tartıştıktan sonraher elemana bir dakika verilerek diğer gruplarla tartışmaları sağlanır.

Vızıltı grupları çeşitli şekillerde oluşturulur.Örneğin; Vızıltı 22 de iki öğrenci bir konu üzerinde ikişer dakika konuşur. Vızıltı66 da ise altı öğrenci aynı konu üzerinde altışar dakika tartışır. Vızıltı gruplarında önemli olan belli bir öğrencinin belirli bir süre konuüzerinde tartışması ve sonunda varılan kararın açıklanmasıdır.

AÇIK OTURUM
Üç-beş kişilik grubun belirli konularla ilgili fikir ve görüşlerini sırayla dinleyici gruba aktardıkları bir tekniktir. Panelden farklı olarak üyeler başkandan söz alırlar aralarında tartışmazlar. Sadece kendi görüşlerini açıklarlar. Tüm sınıfın tartışmaya katılması mümkündür.

MÜNAZARA

İki karşıt düşüncenin, iki grup arasında bir jüri önünde tartışıldığı konuşmalardır. Daha çok, okullarda uygulanan bir tartışma çeşididir. Aytışma da denir. Konuşma kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen münazarada bir tez ve antitez vardır. Münazarada birer cümle ile ifade edilen düşünce, bir hakem kurulu (jüri) önünde, en az iki grup arasında tartışılır. Her grubun bir başkanı vardır, başkanlar grubun sözcüsü durumundadır.


BEYİN FIRTINASI
Probleminçözümü için tüm katılımcıların fikrinin alındığı, buluş yapma ve hayal gücünden faydalanıldığı bir tekniktir.

KONFERANS
Bir uzmanın ilgili konu hakkında topluluğa sunum yapmasıdır. Sunum yapan kişi alanında uzman olmalıdır.

SEMİNER
Herhangi bir konunun araştırma sonuçları hakkında bilgi vermek için yapılan toplantılardır.

WORKSHOP
Bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan ve bireyleri belli bir yerde, kısa bir zaman süresinde ortak eğitim sorunlarını, ilgi veya iş problemlerini bir araya getiren ve öğreten bir grup tekniğidir.
TARTIŞMA YÖNTEMİ


Bir konu üzerinde ; Öğrencileri düşünmeye yöneltmek, İyi anlaşılmayan noktaları açıklamak, Verilen bilgileri pekiştirmek Farklı görüşler elde etmek amacıyla kullanılan yöntemdir.

ÖZELLİKLERİ Öğretmen-öğrenci etkileşimi söz konusudur.
Öğrencilerin bir konu üzerinde kendi düşüncelerini söylemelerini ve yorum yapmalarını sağlar.
Analiz, sentez değerlendirme gücü kazandırır.
Öğrenci merkezlidir.
Konunun tartışılabilir özellikte olması gerekir.
Tartışmaya ne kadar öğrenci katılırsa, tartışma o kadar iyi olur.
Etkili bir tartışmada herkesin etkinliğe katılması gerekir.

AVANTAJLARI
Öğrencilere kendilerini ifade etme şansı tanıdığı için öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlar.
Öğrencilerin dinleme ve konuşma yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlar.
Başkalarının fikirlerine karşı saygılı olmalarını öğretir.
Öğrencilerin birbirlerinden öğrenmelerine ve bazı yeteneklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.
Konuları tekrarlama, kavrama ve bilgileri hayata uyarlamada etkili bir yöntemdir.
Öğrencilere sınıf önünde görüşlerini ifade etme cesareti verir.


SINIRLILIKLARI Diğer öğretim yöntemlerine göre daha fazla hazırlılık gerektirir.
İyi hazırlanmadığında ve amacından saptığında zaman boşa harcanmış olur.
Bir konuyu anlatmak için çok yavaş yöntemdir.
Her öğrenciyi ayrı ayrı değerlendirmek zordur.
Çok kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.
Bazı öğrenciler tartışmaya katılmak istemezler.
Tartışmayı konu üzerinde tutmak zordur.
Diğer sınıfları rahatsız edecek kadar gürültüye yol açabilir.


ETKİLİ KULLANIM İÇİN TEMEL İLKELER
Öğretmen uygun bir tartışma konusu seçmelidir.
Tartışmanın tıkanmaması için konunun tartışılacak boyutları önceden hazırlanmalıdır.
Yerel olaylar, gazete makaleleri, televizyon programları motivasyonu arttıran konulardır.
Öğrenciyi motive edecek tartışma soruları önceden hazırlanmalıdır.
Öğrencilerin konu hakkında ön bilgi edinmeleri sağlanmalıdır.
Tartışmanın birkaç öğrenci tarafından götürülmesine izin verilmemelidir.
Öğrencilerin kendilerini rahat edebilecekleri bir ortam sağlanmalıdır.

TARTIŞMA YÖNTEMİ TEKNİKLERİ

MÜNAZARA
PANEL
FORUM
KOLLEGYUM
SEMPOZYUM
VIZILTI GRUPLARI
AÇIK OTURUM
BEYİN FIRTINASI
MÜNAZARA
KONFERANS
SEMİNER
WORKSHOP


MÜNAZARA
İki tartışma grubunun bir konuyla ilgili iki karşıt görüşü bir jüri karşısında savunmalarıdır.Amaç karşı tarafın fikirlerini çürütmek, kendi haklılığını göstermektir.

PANEL
Bir uzman grubun dinleyicilere bir konu üzerinde yaptıkları sunumdur.Dinleyiciler sunum sonrası sorular yöneltip görüş isteyebilirler.

FORUM
Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalardır.

PANEL VE FORUM ARASINDAKİ FARK
Bu iki tür arasındaki en önemli fark , forumdaki herkes potansiyel bir konuşmacıdır, görüş belirtebilir, yorum yapabilir; panelde ise izleyiciler sadece konuşmacılara soru yöneltebilir, konuyla ilgili konuşma yapmaz.

KOLLEGYUM
Panelle büyük benzerlikleri olan bir tekniktir. Fakat kollegyumda iki farklı panel vardır. Birinci panel grubunu uzman kişiler, ikinci panel grubunu ise öğrenciler oluşturur. Öğrenciler konuyu sunar, uzmanlara sorularını yöneltir, uzmanlar bu soruları yanıtlar. Dinleyici öğrenciler kaynak kişilerden oluşan gruba sorularını sorar.

SEMPOZYUM
Toplumu yakından ilgilendiren herhangi bir konu ya da olay hakkında dinleyiciler karşısında farklı uzman kişilerin konu ya da olayla ilgili yaptığı seri konuşmaların bütününe sempozyum denir. Sempozyumda yapılan değişik konuşmalar, konuyu bütünleyici niteliktedir. Burada tartışmadan çok sohbet havası vardır. Konuşmalardan sonra dinleyiciler soru sorabilirler.

VIZILTI GRUPLARI
Küçük grupla rkendi aralarında tartıştıktan sonraher elemana bir dakika verilerek diğer gruplarla tartışmaları sağlanır.

Vızıltı grupları çeşitli şekillerde oluşturulur.Örneğin; Vızıltı 22 de iki öğrenci bir konu üzerinde ikişer dakika konuşur. Vızıltı66 da ise altı öğrenci aynı konu üzerinde altışar dakika tartışır. Vızıltı gruplarında önemli olan belli bir öğrencinin belirli bir süre konuüzerinde tartışması ve sonunda varılan kararın açıklanmasıdır.

AÇIK OTURUM
Üç-beş kişilik grubun belirli konularla ilgili fikir ve görüşlerini sırayla dinleyici gruba aktardıkları bir tekniktir. Panelden farklı olarak üyeler başkandan söz alırlar aralarında tartışmazlar. Sadece kendi görüşlerini açıklarlar. Tüm sınıfın tartışmaya katılması mümkündür.

MÜNAZARA

İki karşıt düşüncenin, iki grup arasında bir jüri önünde tartışıldığı konuşmalardır. Daha çok, okullarda uygulanan bir tartışma çeşididir. Aytışma da denir. Konuşma kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen münazarada bir tez ve antitez vardır. Münazarada birer cümle ile ifade edilen düşünce, bir hakem kurulu (jüri) önünde, en az iki grup arasında tartışılır. Her grubun bir başkanı vardır, başkanlar grubun sözcüsü durumundadır.


BEYİN FIRTINASI
Probleminçözümü için tüm katılımcıların fikrinin alındığı, buluş yapma ve hayal gücünden faydalanıldığı bir tekniktir.

KONFERANS
Bir uzmanın ilgili konu hakkında topluluğa sunum yapmasıdır. Sunum yapan kişi alanında uzman olmalıdır.

SEMİNER
Herhangi bir konunun araştırma sonuçları hakkında bilgi vermek için yapılan toplantılardır.

WORKSHOP
Bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan ve bireyleri belli bir yerde, kısa bir zaman süresinde ortak eğitim sorunlarını, ilgi veya iş problemlerini bir araya getiren ve öğreten bir grup tekniğidir.
  Alıntı ile Cevapla

IRCForumlari.NET Reklamlar
radyo44.com.tr
Cevapla

Etiketler
açık oturum, bilimleri, eğitim, eğitim bilimleri, egitim bilimleri, kollegyum, konferans, kpss, kpss 2015, nedir, oyt, panel, sempozyum, tartışma teknikleri, tartışma türleri, tartışma türleri nelerdir, tartışma yöntemi, türleri, ve, vızıltı grupları, workshop, yöntemi, yöntemleri, öğretim, öğretim yöntemleri, öyt

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Anlatım Yöntemi (Öğretim Yöntemleri - Eğitim Bilimleri) Elysian KPSS 0 28 Kasım 2014 11:29
Öğretim Yöntemleri (Öğretim Yöntem Ve Teknikleri - Eğitim Bilimleri) Elysian KPSS 0 28 Kasım 2014 11:23
Araştırma Yoluyla Öğretim Stratejisi (Öğretim Stratejileri - Eğitim Bilimleri) Elysian KPSS 0 28 Kasım 2014 11:15
Transfer (Öğretim İlkeleri - Eğitim Bilimleri) Elysian KPSS 0 27 Kasım 2014 19:36
Öğretim İlkeleri (Öğretim Yöntem Ve Teknikleri - Eğitim Bilimleri) Elysian KPSS 0 27 Kasım 2014 19:31