PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kimya


 1. Kimyasal Hesaplamalar Konu Anlatımı
 2. 2018 YKS AYT Kimya Konuları
 3. B Grubu Elementleri
 4. 6A Grubu Elementleri
 5. 5A Grubu Elementleri
 6. 4A Grubu Elementleri
 7. 3A Grubu Elementleri
 8. 2A Grubu Elementleri
 9. 8A Grubu Elementleri
 10. Yanıcı ve Alev Alan Sıvılar Nelerdir
 11. Basit Sabun Eldesi Nasıldır?
 12. İyonik, kovalent ve metalik bağın nasıl oluştuğunu açıklayınız.
 13. Metaller neden iletkendir?
 14. Güçlü ve zayıf etkileşimleri birbirinden nasıl ayırt ederiz?
 15. Kan sayımı nedir? Nasıl yapıldığını araştırınız.
 16. Aktif Metallerin Suyla Reaksiyonu
 17. TAMPON ÇÖZELTİLER ve kullanım alanları
 18. Karışımların Hal Değiştirme Sıcaklıkları Farkı ile Ayrıştırma
 19. Karışımların Yoğunluk Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri
 20. Adrenokortikotropik Hormon
 21. Yüzey Gerilimi
 22. Toksik Metaller Nelerdir
 23. Hidrojen peroksit
 24. Yanma Tepkimeleri
 25. Zararlı Mineraller
 26. Kireç Hakkında Genel Bilgiler
 27. Uyarılmış durum
 28. Barbitürik Asit Nedir
 29. Element 117 Ununseptium
 30. Barutun Kimyasal Yapısı
 31. Çikolatanın Kimyası
 32. Aldehitlerin Yapısı
 33. Dolomit
 34. Kireçtaşı ve Dolomit Suları
 35. Bazalt Suları
 36. Su Yapısı ve Litoloji
 37. Suyun Donmasındaki Gizem
 38. Alkanlarda İzomeri
 39. Madde ve Özellikleri Konu Anlatımı
 40. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 41. Kimyasal Tepkimelerde Hız
 42. Kimyasal Hesaplamalar
 43. Kimyasal Silah Olarak Kullanılan Gazlar ve Özellikleri
 44. Atomların gerçekten var olduklarını nasıl biliyoruz?
 45. Basit Denklem Denkleştirme
 46. Kimya Nasıl Modernleşti?
 47. Radyasyon ve Radyoaktivite
 48. Kimya'nın Tarihsel Gelişimi
 49. Karışımları ayırma yöntemi
 50. Katenanlar
 51. Bağlanma İzomerisi
 52. Liyosel Nedir - Liyosel Tanımı
 53. Selülaz Nedir - Selülaz Tanımı
 54. Magnezyum Hidroksit Nedir - Magnezyum Hidroksit Özellikleri
 55. Fibrinojen Nedir - Fibrinojen Tanımı - Fibrinojen Testi - Fibrinojen Yüksekliği
 56. Glikoprotein Nedir - Glikoprotein Tanımı - Glikoprotein Sentezi
 57. Laktik Asit Nedir
 58. Çözünürlük
 59. Kimyasal Tepkimeler
 60. Oksijen Gazı
 61. Suyun Ph Seviyesi
 62. Simya Nedir, Simyacıların Araştırmaları
 63. ALAŞIMLAR
 64. Kükürt ve Sülfürik Asit Endüstrileri
 65. 9. sınıf kimya dersi test soruları ve cevapları, lise 1 kimya soruları,
 66. Kimya - Elementleri Kullanma Alanları (Tüm Elementler)
 67. ORGANİK KİMYA NEDİR?
 68. ANALİTİK KİMYA
 69. Atom Ve Elektronlar
 70. mol hesaplama yontemlerı
 71. Temel Kimya Yasalar
 72. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 73. GAZLAR Hakkında Bilgiler
 74. DEMİR (Fe)-
 75. Atom Çekirdeğinin Keşfi
 76. Fiziko Kimya - Termodinamik - Gibbs Serbest Enerji
 77. Ekstraksiyon
 78. Damıtma
 79. Bant Teorisi
 80. KOVALENT BAĞ
 81. Kohezyon
 82. HalojenLerin Özellikleri
 83. Alkolün Damıtılması
 84. Petrolün Damıtılması
 85. Buharlaşma ve Buhar Basıncı
 86. Barometre ve Atmosfer Basıncı
 87. Geçiş Elementlerinin Özellikleri
 88. Soygazların Özellikleri
 89. Bohr Atom Modeli
 90. Atomu Oluşturan Temel Tanecikler
 91. Dolomit Nedir Ve Nerede Bulunur?
 92. Serpantin Nedir?
 93. Kimyasal Buhar Biriktirme
 94. Sodyum Salisilat
 95. Titanyum Nedir
 96. Havanın Varlığı Deneyi
 97. Kurşun Elementi Nerelerde Kullanılır?
 98. Nükleer Enerji Hangi Alanlarda Kullanılır
 99. Mikroskopun Yapısı Nasıldır?
 100. Plütonyum Elementi Nerelerde Kullanılır?
 101. Platin Elementi Nerelerde Kullanılır?
 102. Uranyum Elementi Nerelerde Kullanılır ?
 103. İridyum Elementi Nerelerde Kullanılır?
 104. Bizmut Elementi Nerelerde Kullanılır?
 105. Toryum Elementi Nerelerde Kullanılır?
 106. Asit Yağmurları Ve Zararları
 107. Elementler Nerelerde Bulunur
 108. Asitler Ve Bazlar Formülleri
 109. Maddenin Görülebilir Ve Hissedilebilir Özellikleri Nelerdir
 110. Azot Elementinin Kullanım Alanları
 111. Metal, Ametal ve Yarımetal Nedir - Metallerin Özellikleri ve Kullanım Alanları
 112. Sodyum Nedir ve Sağlığa Etkileri Nelerdir?
 113. Altın Elementi Nerelerde Kullanılır ?
 114. Osmiyum Nedir - Osmiyum Elementinin Özellikleri
 115. Yükseltgenme - İndirgenme (Redoks) Tepkimeleri
 116. Bilesiklerin Ayrıştırılması
 117. Kimyasal Evrim
 118. Molarite Ve Normalite
 119. Gaz Yasaları
 120. Sudaki Kimyasal Mucize
 121. Plastik, yapay bir malzemedir
 122. Su Molekülünün Yapısına 2. Bir Oksijen Kolaylıkla Eklenseydi Neler Olurdu?
 123. Radyografi ve Radyoskopi
 124. SABUN NE ZAMAN İCAT EDİLDİ? SABUN HAKKINDA BİLGİLER
 125. Barutun İcadı
 126. Kibritin İcadı
 127. 115'inci elementin varlığı kanıtlandı
 128. Bir redoks tepkimesinin asidik ortamda denkleştirilmesi
 129. Çözünme sonucu oluşan karışım nedir
 130. Sıvı halde bulunan maddelerin yeterince ısı vererek katı hale geçmesi nedir
 131. Hangi Element Nerede Kullanılır
 132. Aktif metaller nelerdir? Özellikleri nedir?
 133. Hal değişimini etkileyen faktörler
 134. Kimyasal gazlar nelerdir? Kimyasal gazlardan nasıl korunulur?
 135. Avogadro Sayısının Tayin Yöntemleri Nedir?
 136. Sütün Ph Değeri Kaçtır
 137. Asit, Baz Bileşik Formülleri Nelerdir?
 138. Suyun İdeal Ph Değeri Kaçtır
 139. Buharlaşma neden her sıcaklıkta olur
 140. B İle Başlayan Elementler
 141. Zayıf Etkileşimler - Fiziksel Bağlar
 142. Güçlü Etkileşimlerde Metalik Bağlar
 143. Güçlü Etkileşimlerde Kovalent Bağlar
 144. Güçlü Etkileşimlerde İyonik Bağlar
 145. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerde Radikaller
 146. İyonik Bileşiklerle Kovalent Bileşiklerin Oluşumu Arasındaki Fark
 147. Molekül Yapılı Elementlerle Molekül Yapılı Bileşikler Arasındaki Farklar
 148. Moleküler Yapıda Olmayan Bileşikler
 149. Kimyanın Uğraştığı Çalıştığı Alanlar
 150. Elementler Kaça Ayrılır, Kaç çeşit element vardır
 151. Kimyasal Tepkime Türleri
 152. Kimyasal Tepkime Çeşitleri
 153. Kimya Nedir?, Ne İşe Yarar?
 154. Kaynama Noktasına Etki Eden Faktörler
 155. Nükleer Manyetik Rezonans
 156. Formik Asit
 157. Sıkıştırlan Gazın Cisme Yaptığı Etkinin İncelenmesi Deney
 158. Karışımların Ayırma Teknikleri
 159. Kimyasal BağLar
 160. Polimer Nedir? Polimerlerin Özellikleri Nelerdir? Polimer Kimyası
 161. Organik Kimya
 162. Soygazlar
 163. Elektronlar
 164. Çekirdek
 165. Küresel Simetri
 166. Molekül
 167. Ters Osmosla Sertlik Giderimi
 168. Medikal Plastikler
 169. Atomun Yapıtaşları
 170. De Broglie Hipotezi ve Elektron Kırınımı
 171. Toll Benzeri Reseptörler
 172. Bakır
 173. Azot
 174. Sodyum Karbonat
 175. Sülfürik Asit
 176. Kimyada Kadın
 177. Göz yaşartıcı bomba nedir?
 178. Kwong Denklemi
 179. Yaşam İçin Gerekli Olan Elementler
 180. Nükleer İzomer Uyarılması
 181. Atmosfer
 182. Süperiletkenlik Nedir?
 183. Biyoetanol
 184. Areometre Nedir?
 185. Maddenin Dördüncü Hali
 186. Atom Numarası ve Periyotlar yasası
 187. Periyodik Tablo Özellikleri
 188. Nükleer Reaktörlerde Elektrik Üretimi
 189. Nitrozoaminler
 190. Yerçekimi Kuvvetindeki Hassas Ölçü
 191. Yerkürenin Manyetik Alanı
 192. Maddelerin Ayrılması - Maddelerin Fiziksel ve Kimyasal Yollarla Ayrılması
 193. Eğlenceli Periyodik Cetveller
 194. Karışımların Ayrılması
 195. Gaz yakıtlar nelerdir
 196. Sıvı yakıtlar nelerdir
 197. katı yakıtlar nelerdir
 198. SO2 Bileşiği Nedir, SO2 Bileşiğinin Özellikleri
 199. SO2 Bileşiği Hangi Elementlerden Oluşur
 200. Kükürt Dioksit Hangi Elementlerden Oluşur
 201. Kükürt Dioksit Hangi Alanlarda Kullanılır
 202. Kükürt Dioksitin Kullanım Alanları
 203. Kükürt Dioksit Nerelerde Kullanılır
 204. SO2 Bileşiği Nerelerde Kullanılır
 205. NH3 Bileşiğinin Özellikleri, Amonyak Özellikleri
 206. NH3 Bileşiği Hangi Elementlerden Oluşur
 207. Nano Teknoloji Nedir?
 208. Kimya Nedir?
 209. Kimya Terimler Sözlüğü
 210. Suyun Kimyasal Formülü
 211. Kostik Nedir
 212. Elektroforez Kullanım Alanları
 213. Radyoaktive
 214. Lutesyum
 215. Çimentoya Sülfat etkileri ve Traslar Hakkinda
 216. Sabun Nedir?, Sabun Nasıl Yapılır?
 217. Kristallendirme deneyi
 218. Havanın Yapısı ve Yararları
 219. Karışımların Özellikleri
 220. Karışım Nedir, Karışım Örnekleri
 221. İletken Maddelerin Kullanım Alanları
 222. Elementler Sembolleri Ve İsimleri
 223. Asitler Ve Bazlar Nedir?
 224. Karışımlar
 225. Bileşikler
 226. Elementler
 227. Madde
 228. Sera Gazları - Sera Gazları Hakkında
 229. Sandviç Konstrüksiyon Kimyası
 230. Glutamik Asit Kimyasal Özellikleri
 231. Aspartik Asit Kimyasal Özellikleri
 232. N Asetilaspartat - Yüksüz Asitler
 233. Karışımların Yoğunluk Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri
 234. Karışımların Çözünürlük Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri
 235. Sıvı Alüminyum Sülfat
 236. Nükleer Enerji
 237. Karışımların Fiziksel Yol İle Ayrılması
 238. Karışımların Ayrılma Yöntemleri
 239. Maddenin Halleri
 240. Maddenin Hal Değişimi
 241. Kimyasal Olaylar ve İnsanlara Etkileri
 242. Maddelerin Hacimlerinin Ölçülmesi
 243. Suyun Elektrolizi - Deney
 244. Kimya - MADDE ve ÖZELLİKLERİ
 245. Kimya - Atom ve Periyodik Tablo
 246. Kimyasal Reaksiyonlar
 247. Atom Teorileri
 248. Evrim Mekanizması
 249. Periyodik Cetvelin Özellikleri