PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ödev ve Tezler


Sayfa : [1] 2 3 4 5 6

 1. Tez Nedir ve Nasıl Yazılır?
 2. Ödev/Makale/Tez Yazma Teknikleri
 3. A'dan Z'ye Türk Büyüklerimiz
 4. Tercüme ve Ekonomi ilişkisi
 5. Banka Hesap Takibi
 6. Çek/Senetleri Takibi
 7. Stok Giriş/Çıkış Takibi
 8. Fatura/İrsaliye İşlemleri
 9. Müşteri (Cari) Hesabı Takibi
 10. Kasa Hesabı Takibi
 11. Ön Muhasebe Nasıl Öğrenilir
 12. Ön Muhasebe
 13. Muhasebenin Önemi
 14. Raporlama Fonksiyonu
 15. Özetleme Fonksiyonu
 16. Sınıflandırma Fonksiyonu
 17. Kaydetme Fonksiyonu
 18. İşletme
 19. Muhasebenin Tanımı
 20. Adın ve Soyad Değiştirilmesi, Ad ve Soyad Nasıl Değiştirilir?
 21. Uluslararası özel hukuk
 22. Savcı
 23. Hâkim
 24. Değişim Sürecinde Liderin Rolü
 25. Siyasal Bilimler-AB Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT)
 26. Ödev ve Tezler İndex
 27. Karar Düzeltme Yolu
 28. Merkez yönetim özellikleri
 29. Koruma Altına Alınan İnkılap Kanunları
 30. Devlet Ve Devlet Şekilleri
 31. Türkiyenin Üye Olduğu Uluslararası Kuruluşlar
 32. Demokrasi Ve uygulanış Biçimleri
 33. Birleşmiş Milletler Ve Uluslararası Kuruluşlar
 34. Anayasanın Değiştirilmesi
 35. Yasal Haklarımız Nelerdir?
 36. 1982 Anayasasının Genel Hükümleri
 37. Sağ Olmanın Ve Ölümün Ispatı
 38. Sigara Yasağı Kanunu
 39. Hukukun çeşitli anlamları ve hukukun kaynakları
 40. Vergi Türleri
 41. Evlenirken ve boşanırken soyadı nasıl seçilir?
 42. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma nasıl olur?
 43. Kefalet sigortası nedir ?
 44. Hangi durumlarda tazminat talep edilebilir?
 45. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?
 46. Sosyal medya paylaşımları boşanmada delil olabilir mi?
 47. İş yerinde mobbing'e uğradığınızda hakkınızı nasıl arayabilirsiniz?
 48. İş yerinde mobbing'e maruz kaldığınızı nasıl anlarsınız?
 49. Twitter hukuku nedir, sitenin tamamı kapatılabilir mi?
 50. Yıllık İzne Hak Kazanma Tarihini Değiştiren Durumlar
 51. Hakaret Davaları ile ilgili merak ettikleriniz
 52. Mobbing Hukuksal zayıflığı
 53. Hayvanları Koruma Kanunu
 54. Yeni İş Kanunu
 55. Basit usul beyan dönemi
 56. Gürültü Kirliliği Yönetmeliği
 57. Kaçakçılıkla Mücadele
 58. Hammur Abi Kanunları
 59. Korku Sebebiyle Adam Öldürme
 60. Türkiyede Kadın Hakları Mevzuatı
 61. Anayasa Mahkemesi - Anayasa Mahkemesinin Görevleri
 62. Mahalle Muhtarının Görevleri
 63. Başbakanın Görevleri Nelerdir?
 64. Yerel Yönetim Nedir?
 65. Milletvekili Olma Şartları
 66. Yaşama Hakkı Nedir?
 67. Milletvekilinin Görevleri Nelerdir?
 68. İşyeri Kiracı Hakları
 69. Vergi Niçin Verilir?
 70. Mülkiyet Hakkı Nedir?
 71. Ailenin Korunması Hakkında Kanun
 72. Tüketici Hakları Nelerdir ?
 73. Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir?
 74. Zilyetlik Ne Demek?
 75. İntifa Hakkı Nedir?
 76. Ayni Hak Nedir?
 77. Medeni Kanunun İlk 7 Maddesi
 78. Çocuk Hakları
 79. Hukukun Temel Kavramları
 80. Haciz Nedir ?
 81. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
 82. Alıkoyma Nedir?
 83. Vergi Hukuku
 84. Devletler Genel Hukuku
 85. Yargılama Hukuku
 86. Türkiye Cumhuriyeti’nin İdari (Yönetsel) Yapısı
 87. İdare Hukuku
 88. Anayasaya Göre Türkiye Cumhuriyeti’nin Nitelikleri
 89. Kamu Hukukunun Dalları
 90. Hukuk Sistemi
 91. Hukukun Kaynakları
 92. Hukuk Kurallarında Yaptırım
 93. Hukuk Kurallarının Çeşitleri
 94. Hukuk Kurallarının Özellikleri
 95. Hukuk Kurallarının Tanımı
 96. Sözsüz iletişim Nasıl Yapılır
 97. İmgeleme Nasıl Yapılır
 98. Sigortalı hesap fişi ve eksik gün bildirimi
 99. Meslek hastalığı, analık, malullük, işsizlik sigortası primi
 100. Aylık prim ve hizmet bildirgesi
 101. Asgari geçim indirimli ücret bordrosu ve muhasebe kayıtları
 102. Aylık ücret bordrosu düzenleme ve muhasebe kayıtları
 103. Aylık ücret bordrosu
 104. Sigotalının bildirilme işlemleri
 105. İş yeri bildirgesi düzenleme
 106. Çevre ve temizlik vergisi
 107. Emlak vergisi beyannamesi
 108. İlan ve reklam vergisi ve beyannamesi
 109. Vergi suç ve cezaları
 110. Ödeme kaydedici cihaz
 111. Vergi levhası
 112. Girişimcilik haftası
 113. Bankalar
 114. İşçi - işveren
 115. İş hukuku
 116. İşletmenin hukuki sorumlulukları
 117. Sermaye kavramı - Para akışı
 118. Pazar araştırması
 119. Pazar ve pazarlama
 120. Kıymetli Evrak
 121. Kambiyo senetleri
 122. Şirket kuruluş işlemleri
 123. Limited şirketlerde kar dağıtımı ve muhasebe kayıtları
 124. Limited şirketlerde sermaye azaltımı
 125. Limited şirketlerde sermaye arttırımı
 126. Anonim şirketlerde kar dağıtımı ve muhasebe kayıtları
 127. Anonim şirketlerde kar dağıtımı
 128. Anonim şirketlerde sermaye azaltımı
 129. Anonim şirketlerde sermaye arttırımı
 130. Limited şirketlerin muhasebe kayıtları
 131. Limited şirketlerin kuruluş işlemleri
 132. Anonim şirketlerin muhasebe kayıtları
 133. Anonim şirketlerin kuruluş işlemleri
 134. Anonim şirketler
 135. Sermaye şirketleri
 136. Şahıs şirketleri
 137. Ticaret Şirketleri
 138. Adi Şirketler
 139. Şirketlerin çeşitleri
 140. Eurobond
 141. Özkaynak yöntemi ve maliyet yöntemi ile muhasebeleştirme
 142. Konsolide finansal tablolar
 143. Proforma mali tablolar
 144. Forexte dikkat edilmesi gerekenler
 145. Forex terimleri
 146. Forex
 147. Fon akım tablosu
 148. Finansal analiz ve oranlar
 149. Finansal analiz ve teknikleri
 150. EUR.1 dolaşım sertifikası
 151. A.tr dolaşım belgesi
 152. Menşe şahadetnamesi
 153. Borsa çeşitleri, görevleri
 154. TOBB
 155. Odalar
 156. Borsa
 157. İMKB
 158. Repo
 159. Tahvil
 160. Hisse senedi
 161. Tahvil ve bono piyasası
 162. Hisse senetleri piyasası
 163. Haber yazısı
 164. Dilekçe
 165. İş yazısı
 166. Resmi yazı örnekleri
 167. Resmi yazılar
 168. Giderlerin Dağıtımı ve Tablosu
 169. Düzenleyici Hesaplar
 170. AŞ Kar Dağıtımı ve Kayıtları
 171. Bilançonun Düzenlenmesi
 172. Envanter İşlemleri
 173. ETA SQL Programı Kurulumu
 174. F Klavye İle On Parmak Yazı
 175. FİFO Yöntemi
 176. Girişimci (Müteşebbis)
 177. Kooperatiflerin Kuruluşu
 178. Limited Şirketler
 179. Yönetimin Anlamı
 180. Ticari İşletme ve Tacir
 181. KDV İadesi İçin Aranan Belgeler
 182. Mal İhracatında KDV İstisnası
 183. İthalattaki Önlemler
 184. TTK'ya göre tacirin sorumlulukları
 185. Tacirin Bölge çalışma müdürlüğüne karşı sorumlulukları
 186. Tacirin bağ-kur'a karşı sorumlulukları
 187. Tacirin belediyelere karşı sorumlulukları
 188. Tacirin maliyeye karşı sorumlulukarı
 189. 2. Sınıf tacirlerin tutması gereken defterler
 190. Defterlerin saklanması
 191. Defterlerin kayıt düzeni ve zamanı
 192. Defter tutma sorumluluğu
 193. Denetim teknikleri, kanıt toplama teknikleri
 194. İç kontrol sisteminin unsurları
 195. İç kontrol sisteminin amaçları
 196. İç kontrol sistemi
 197. Denetim yöntemleri
 198. Denetim süreci ve aşamaları
 199. Denetim raporu ve görüş bildirme şekilleri
 200. Genel kabul görmüş denetim standartları
 201. Denetçi ve denetçi türleri
 202. Denetim türleri
 203. Muhasebe denetimi, denetim ve özellikleri
 204. İnşaat İşletmeleri Kayıt Sistemi
 205. Tapu Sicili ve Belediye İşlemleri
 206. Yapı Taahhüt İşlemleri
 207. İnşaat İşletmelerinin Tutacağı Defterler
 208. İnşaat İşletmelerinin Kurulması
 209. Borçların Sona Ermesi
 210. Haksız Fiillerden Doğan Borçlar
 211. Borçlar Hukuku
 212. İlk Derece Mahkemeleri
 213. Bölge Mahkemeleri
 214. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
 215. Sayıştay
 216. Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Bağımsızlık Mahkemesi
 217. Yargı Teşkilatı (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay)
 218. Cumhuriyet, Demokrasi, Anayasa
 219. Hukuk Devleti
 220. Yargı Organı - Bağımsız Mahkemeler
 221. Yürütme Organı - Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
 222. Yasama Organı - TBMM
 223. Anayasal İlkeler
 224. Enflasyon muhasebesi
 225. Perakende sözlüğü (jargonu)
 226. Mesleki etik
 227. Patent
 228. Milli gelir
 229. Devalüasyon
 230. Enflasyon
 231. Para
 232. Piyasa
 233. Arz
 234. Talep
 235. Fiyat
 236. İktisat
 237. Swap işlemleri ve vergilendirilmesi
 238. Forward işlemleri ve vergilendirilmesi
 239. Döviz işlemlerinin muhasebesi
 240. Döviz işlemleri
 241. Dış ticaret işlemlerinde muhasebe
 242. Gelir tablosu
 243. Netsis muhasebe programı cari modülü
 244. Netsis muhasebe programı kasa modülü
 245. Netsis muhasebe programı kullanımı
 246. Ticari programlarda kullanılan temel kavramlar
 247. Duran varlıklar ve hesaplar
 248. Dönen varlıklar ve hesaplar
 249. Bilançonun yapısı
 250. Bilanço