PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Dili ve Edebiyatı


 1. Türk edebiyatında ilkler
 2. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
 3. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 4. Divan Edebiyatı Nazım/Şiir Şekilleri (Biçimleri) ve Özellikleri
 5. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
 6. Beş Hececiler (Hecenin Beş Şairi)
 7. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sından Hayata ve İnsana Dair 14 Tespit
 8. HALK EDEBİYATININ YAZILI KAYNAKLARI
 9. HALK EDEBİYATININ SINIRLARI VE SINIFLANDIRMASI
 10. HALK EDEBİYATI KAVRAMI
 11. İslamiyetin Kabulünden Sonraki Türk Edebiyatı
 12. İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı (? - 12.yy.)
 13. Türk Dili ve Edebiyatı Programın Amaçları
 14. Tahmis Nedir?
 15. Şathiyye Nedir?
 16. Batı Uygarlığı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
 17. Türk Dili ve Edebiyatı İndex
 18. Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları
 19. TÜRK EDEBİYATINDAKİ İLKLER
 20. Günlüğün Özellikleri Nelerdir?
 21. Günlük Nasıl Yazılır?
 22. Günlük Nedir?
 23. Nasrettin Hocanın Türk Edebiyatındaki Yeri
 24. HİMMET ÇOCUK -Halide Edip Adıvar
 25. Şiir Anayasaya Aykırıdır - Cemal Süreya
 26. Cumhuriyet dönemi edebiyati
 27. Piraye - Canan TAN - E-Kitap Oku
 28. Edebiyatçıların Takma İsimleri
 29. Halk Edebiyatı Makaleleri
 30. Gözistan Sultanı: Türkan Şoray - Haydar Ergülen
 31. Edebi Metinler (Sanat Metinleri) – (Metinlerin Sınıflandırılması)
 32. Türk Dili ve Türk Dili Hakkındaki Herşey
 33. Türk Dil Kurumu Tarihçesi
 34. Fantezi edebiyatı
 35. Türk Dil Devrimi
 36. İstiklal Marşının Cümle Cümle Anlamı
 37. 16 Yüzyıl Türk Edebiyatının Genel Özellikleri
 38. Dilimizdeki Arapça Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları
 39. İbrahim Şinasi - Batı Etkisindeki Türk Edebiyatının;Tanzimat Edebiyatının, Kurucusu.
 40. Tasvir Örnekleri - Betimleme - Örnek Betimlemeler..
 41. "Eski - Yeni" Tartışması, (Abes-Muktebes Tartışması),
 42. Harâbat / Tahrib-i Harâbat: Ziya Paşa- Namık Kemal
 43. Servet-i fünun döneminde edebiyat üzerinde oluşan polemikler
 44. Dekadan nedir? Dekadan Tartısması..
 45. Postmodernizm nedir?
 46. Türkiye ve Postmodern Edebiyat
 47. Hüseyin Nihal ATSIZ
 48. Onur Sakarya - Genç şairlerimizden. (eksik adam)
 49. Türkçe’nin Anadil Olarak Konuşulduğu Ülkeler
 50. Türkçemizi Korumak
 51. DÜzyazi tÜrlerİ
 52. Pratİk edebİyat bİlgİlerİ
 53. Etİmolojİ notlari
 54. Dİlİn İŞlevlerİ
 55. türkçe sorularında ne sorulursa neye bakılır
 56. Fİİlİmsİler (eylemsİler)
 57. AtasÖzlerİ - a
 58. AtasÖzlerİ - b
 59. AtasÖzlerİ - c - Ç
 60. AtasÖzlerİ - d - e
 61. AtasÖzlerİ - f - g - h
 62. AtasÖzlerİ - i - İ - k
 63. AtasÖzlerİ - l - m - n
 64. AtasÖzlerİ - o - Ö - p - r
 65. AtasÖzlerİ - s - Ş
 66. AtasÖzlerİ - t - u - Ü - v
 67. AtasÖzlerİ - y - z
 68. BU pratikleri ÖĞRENmiş miyDİNİZ
 69. ANLATIM BİÇİMLERİ ve DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI
 70. Öss paragraf
 71. Paragraf tÜrlerİ
 72. Paragraf sorularinda Çok Önemlİ hususlar
 73. Paragraflarda sikÇa kullanilan bazi kelİmelerİn anlamlari
 74. Paragraf nedİr
 75. Yapı Bilgisi ( Yapım ve Çekim Ekleri )
 76. Yazımı Karıştırılan Bazı Sözcüklerin Doğru Yazımı
 77. Yazim(İmla) kurallari
 78. CÜmlenİn ÖĞelerİ
 79. AtasÖzlerİnde anlamsal farkliliklarin alfabetİk karŞilaŞtirilmasi
 80. Atasözlerindeki Tezatlar
 81. CÜmlede anlam
 82. CÜmle tÜrlerİ ( ÇeŞİtlerİ )
 83. Betimleyici Anlatım Biçimi
 84. Tartışmacı Anlatım Biçimi
 85. Öyküleyici Anlatım Biçimi
 86. Açıklayıcı Anlatım Biçimi
 87. Anlatım Biçimleri
 88. Cumhuriyet Döneminde Edebiyat Gelişmeleri
 89. Cumhuriyet Dönemi Genel Özellikleri
 90. Türk Edebiyatının Dönemleri(Milli Edebiyat)
 91. Türk Edebiyatının Dönemleri(Fecr-i Ati)
 92. Türk Edebiyatının Dönemleri(Servet-i Fünun)
 93. Türk Edebiyatının Dönemleri(Tanzimat Edebiyatı)
 94. Türk Edebiyatının Dönemleri (Halk Edebiyatı)
 95. Türk Edebiyatının Dönemleri(Sözlü Edebiyat)
 96. 1940 Sonrası
 97. Düşünceyi Geliştirme Yolları
 98. Türk Edebiyatının Dönemleri(Divan Edebiyatı)
 99. Türk Edebiyatının Dönemleri(Yazılı Edebiyat)
 100. Köye yöneliş dönemi
 101. Gerçekçilik: Soyut bir başkaldırı
 102. Edebiyatımızın zenginleşme süreci
 103. Yaratımsız dönem ve İkinci Yeni
 104. Eskiye tepki: Garip şiir akımı
 105. 1940 kuşağı ozanları
 106. Nâzım Hikmet: Toplumcu-gerçekçi çizgi
 107. Memleketçi edebiyat
 108. Hecenin Beş Şairi
 109. Milli Edebiyat Akımı
 110. Genç Kalemler ve Türkçülük
 111. Fecr-i Ati: Arkadaş topluluğu
 112. Edebiyat-ı Cedide: Gerçekçilik-Doğalcılık Ayrımı
 113. Gerçekçilik
 114. Tanzimat: Doğunun yerine batı
 115. Alevi-Bektaşı Yazını
 116. Halk yazın akımı – Yunus Emre
 117. Divan edebiyatındaki durum
 118. Kişiselcilik
 119. Türk yazın akımının gelişimindeki özgün eğilimler
 120. Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm)
 121. Dadaizm
 122. Harfçilik (Letrizm)
 123. Gerçeküstücülük (Sürrealizm)
 124. İdealizm
 125. Gelecekçilik (Fütürizm)
 126. Sembolizm (Simgecilik)
 127. Doğalcılık (Natüralizm)
 128. Realizm (Gerçekçilik)
 129. Parnasizm
 130. Romantizm
 131. Söz Sanatları (Edebi Sanatlar) – 2
 132. Söz Sanatları (Edebi Sanatlar) – 1
 133. Edebi Türler (Mizah)
 134. Edebi Türler (Anı)
 135. Edebi Türler (Eleştiri)
 136. Edebi Türler (Makale)
 137. Edebi Türler (Biyografi)
 138. Edebi Türler (Deneme)
 139. Edebi Türler (Masal)
 140. Edebi Türler (Öykü – Hikâye)
 141. Edebi Türler (Roman)
 142. Edebi Türler (Mesnevi)
 143. Edebi Türler (Eleji)
 144. Edebi Türler Şiir
 145. Edebi Türler (Ağıt)
 146. Edebi Türler (Destan)
 147. Dillerin sınıflandırılması ve türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri
 148. Makale Açıklaması ve Örnekler
 149. Söylev Konusu ve Örnekler
 150. Münazara ve Özellikleri
 151. Türkçe'nin Lehçeleri ve Şiveleri
 152. Akıcılık, duruluk, açıklık
 153. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Açıklaması
 154. Sanat Metinlerinin Ayırt Edici Özellikleri
 155. Türk Dili Kelime Grupları
 156. Anlatım Özellikleri
 157. Anlamlarına Göre Cümleler
 158. Türklerin kullandığı alfabeler
 159. İkilemeler
 160. Belirteçler (Zarflar)
 161. Yazım Kuralları
 162. Tİyatro
 163. Masal
 164. Mektup Açıklaması ve Örnekleri
 165. Anı Örnekleri ve Açıklaması
 166. Deneme Örnekleri ve Açıklaması
 167. Gezi Yazısı Örnekleri
 168. Eleştiri Örnekleri
 169. Dilekçe Örnekleri
 170. Uygur Alfabesi
 171. Göktürk Alfabesi
 172. tarihi olayların dil ve edebiyat üzerindeki etkileri
 173. Kompozisyon nedir?
 174. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (Z)
 175. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (Y)
 176. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (U-Ü)
 177. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (T)
 178. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (S-Ş)
 179. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (R)
 180. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (P)
 181. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (O-Ö)
 182. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (N)
 183. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (M)
 184. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (L)
 185. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (K)
 186. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (I-İ)
 187. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (G)
 188. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (H)
 189. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (F)
 190. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (E)
 191. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (D)
 192. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (C-Ç)
 193. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (B)
 194. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (A)
 195. Kompozisyonda Dikkat Edilecek Kurallar:
 196. Türk Destanlarında Motifler
 197. Bilimsel Makale Yazılımı
 198. Hakaniye Lehçesi
 199. Destan Nedir?
 200. Türkçesi Edebiyatı - Hakaniye Lehçesi
 201. Edebiyat Sanatı
 202. Edebiyat Nedir?
 203. Edebİyatimizdakİ İlkeler
 204. Türk Dil Bilgisi ve Kuralları
 205. Noktalama İŞaretlerİ
 206. İkİlemeler (tekrarlar)
 207. Anlam daralmasi
 208. Yansima sÖzcÜkler
 209. Dolaylama
 210. SomutlaŞtirma
 211. ÖzdeyİŞler (vecİzeler)
 212. AtasÖzlerİ
 213. Deyİmler
 214. İkİlemeler
 215. Deyİm aktarmasi
 216. Ad aktarmasi (mecaz-i mÜrsel)
 217. Nitel ve Nicel anlam
 218. Uzak Anlamlı Sözcükler
 219. Eş Sesli ( Sesteş ) Sözcükler
 220. Zıt Anlamlı Sözcükler
 221. Eş Anlamlı Sözcükler
 222. Sözcükte Anlam Özellikleri
 223. SÖzcÜkte anlam
 224. Fİİlde (eylemde) Çati
 225. Fİİller(eylemler)
 226. Edatlar (İlgeÇler)
 227. Sifatlar
 228. Zarflar (belİrteÇler)
 229. ZAMİRLER (ADILlARR)
 230. BaĞlaÇlar
 231. TÜrkÇenİn ses Özellİklerİ
 232. Ses bİlgİsİ
 233. Anlatim bozukluklari
 234. Adlar (İsİmler)
 235. Türk Dilinin Kısa Tarihi
 236. Edebiyatcı, Şair + Gazeteci - Orhan Kotan (1944 - 1998)
 237. ERZURUM'lu Edebiyatcımız + Günümüzün Sevilen Şair - Zinnur TİRYAKİ
 238. Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı
 239. Türk Edebiyatı Nedir?
 240. Türk Halk Edebiyatı Nazım Türleri
 241. Yeni Türk Edebiyatı
 242. Cumhuriyet Sonrası Türk Edebiyatı
 243. Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
 244. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 245. Türk dili ve Edebiyatı bölüm kuralları.
 246. Türk dili ve Edebiyatının anlatımı ve tarihi.