PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Dili ve Edebiyatı


 1. Edebiyatımıza ve Şairlere İlham Olmuş Ayların En Güzeli: Eylül
 2. Türk edebiyatında ilkler
 3. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
 4. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 5. Divan Edebiyatı Nazım/Şiir Şekilleri (Biçimleri) ve Özellikleri
 6. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
 7. Beş Hececiler (Hecenin Beş Şairi)
 8. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sından Hayata ve İnsana Dair 14 Tespit
 9. HALK EDEBİYATININ YAZILI KAYNAKLARI
 10. HALK EDEBİYATININ SINIRLARI VE SINIFLANDIRMASI
 11. HALK EDEBİYATI KAVRAMI
 12. İslamiyetin Kabulünden Sonraki Türk Edebiyatı
 13. İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı (? - 12.yy.)
 14. Türk Dili ve Edebiyatı Programın Amaçları
 15. Tahmis Nedir?
 16. Şathiyye Nedir?
 17. Batı Uygarlığı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
 18. Türk Dili ve Edebiyatı İndex
 19. Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları
 20. TÜRK EDEBİYATINDAKİ İLKLER
 21. Günlüğün Özellikleri Nelerdir?
 22. Günlük Nasıl Yazılır?
 23. Günlük Nedir?
 24. Nasrettin Hocanın Türk Edebiyatındaki Yeri
 25. HİMMET ÇOCUK -Halide Edip Adıvar
 26. Şiir Anayasaya Aykırıdır - Cemal Süreya
 27. Cumhuriyet dönemi edebiyati
 28. Piraye - Canan TAN - E-Kitap Oku
 29. Edebiyatçıların Takma İsimleri
 30. Halk Edebiyatı Makaleleri
 31. Gözistan Sultanı: Türkan Şoray - Haydar Ergülen
 32. Edebi Metinler (Sanat Metinleri) – (Metinlerin Sınıflandırılması)
 33. Türk Dili ve Türk Dili Hakkındaki Herşey
 34. Türk Dil Kurumu Tarihçesi
 35. Fantezi edebiyatı
 36. Türk Dil Devrimi
 37. İstiklal Marşının Cümle Cümle Anlamı
 38. 16 Yüzyıl Türk Edebiyatının Genel Özellikleri
 39. Dilimizdeki Arapça Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları
 40. İbrahim Şinasi - Batı Etkisindeki Türk Edebiyatının;Tanzimat Edebiyatının, Kurucusu.
 41. Tasvir Örnekleri - Betimleme - Örnek Betimlemeler..
 42. "Eski - Yeni" Tartışması, (Abes-Muktebes Tartışması),
 43. Harâbat / Tahrib-i Harâbat: Ziya Paşa- Namık Kemal
 44. Servet-i fünun döneminde edebiyat üzerinde oluşan polemikler
 45. Dekadan nedir? Dekadan Tartısması..
 46. Postmodernizm nedir?
 47. Türkiye ve Postmodern Edebiyat
 48. Hüseyin Nihal ATSIZ
 49. Onur Sakarya - Genç şairlerimizden. (eksik adam)
 50. Türkçe’nin Anadil Olarak Konuşulduğu Ülkeler
 51. Türkçemizi Korumak
 52. DÜzyazi tÜrlerİ
 53. Pratİk edebİyat bİlgİlerİ
 54. Etİmolojİ notlari
 55. Dİlİn İŞlevlerİ
 56. türkçe sorularında ne sorulursa neye bakılır
 57. Fİİlİmsİler (eylemsİler)
 58. AtasÖzlerİ - a
 59. AtasÖzlerİ - b
 60. AtasÖzlerİ - c - Ç
 61. AtasÖzlerİ - d - e
 62. AtasÖzlerİ - f - g - h
 63. AtasÖzlerİ - i - İ - k
 64. AtasÖzlerİ - l - m - n
 65. AtasÖzlerİ - o - Ö - p - r
 66. AtasÖzlerİ - s - Ş
 67. AtasÖzlerİ - t - u - Ü - v
 68. AtasÖzlerİ - y - z
 69. BU pratikleri ÖĞRENmiş miyDİNİZ
 70. ANLATIM BİÇİMLERİ ve DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI
 71. Öss paragraf
 72. Paragraf tÜrlerİ
 73. Paragraf sorularinda Çok Önemlİ hususlar
 74. Paragraflarda sikÇa kullanilan bazi kelİmelerİn anlamlari
 75. Paragraf nedİr
 76. Yapı Bilgisi ( Yapım ve Çekim Ekleri )
 77. Yazımı Karıştırılan Bazı Sözcüklerin Doğru Yazımı
 78. Yazim(İmla) kurallari
 79. CÜmlenİn ÖĞelerİ
 80. AtasÖzlerİnde anlamsal farkliliklarin alfabetİk karŞilaŞtirilmasi
 81. Atasözlerindeki Tezatlar
 82. CÜmlede anlam
 83. CÜmle tÜrlerİ ( ÇeŞİtlerİ )
 84. Betimleyici Anlatım Biçimi
 85. Tartışmacı Anlatım Biçimi
 86. Öyküleyici Anlatım Biçimi
 87. Açıklayıcı Anlatım Biçimi
 88. Anlatım Biçimleri
 89. Cumhuriyet Döneminde Edebiyat Gelişmeleri
 90. Cumhuriyet Dönemi Genel Özellikleri
 91. Türk Edebiyatının Dönemleri(Milli Edebiyat)
 92. Türk Edebiyatının Dönemleri(Fecr-i Ati)
 93. Türk Edebiyatının Dönemleri(Servet-i Fünun)
 94. Türk Edebiyatının Dönemleri(Tanzimat Edebiyatı)
 95. Türk Edebiyatının Dönemleri (Halk Edebiyatı)
 96. Türk Edebiyatının Dönemleri(Sözlü Edebiyat)
 97. 1940 Sonrası
 98. Düşünceyi Geliştirme Yolları
 99. Türk Edebiyatının Dönemleri(Divan Edebiyatı)
 100. Türk Edebiyatının Dönemleri(Yazılı Edebiyat)
 101. Köye yöneliş dönemi
 102. Gerçekçilik: Soyut bir başkaldırı
 103. Edebiyatımızın zenginleşme süreci
 104. Yaratımsız dönem ve İkinci Yeni
 105. Eskiye tepki: Garip şiir akımı
 106. 1940 kuşağı ozanları
 107. Nâzım Hikmet: Toplumcu-gerçekçi çizgi
 108. Memleketçi edebiyat
 109. Hecenin Beş Şairi
 110. Milli Edebiyat Akımı
 111. Genç Kalemler ve Türkçülük
 112. Fecr-i Ati: Arkadaş topluluğu
 113. Edebiyat-ı Cedide: Gerçekçilik-Doğalcılık Ayrımı
 114. Gerçekçilik
 115. Tanzimat: Doğunun yerine batı
 116. Alevi-Bektaşı Yazını
 117. Halk yazın akımı – Yunus Emre
 118. Divan edebiyatındaki durum
 119. Kişiselcilik
 120. Türk yazın akımının gelişimindeki özgün eğilimler
 121. Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm)
 122. Dadaizm
 123. Harfçilik (Letrizm)
 124. Gerçeküstücülük (Sürrealizm)
 125. İdealizm
 126. Gelecekçilik (Fütürizm)
 127. Sembolizm (Simgecilik)
 128. Doğalcılık (Natüralizm)
 129. Realizm (Gerçekçilik)
 130. Parnasizm
 131. Romantizm
 132. Söz Sanatları (Edebi Sanatlar) – 2
 133. Söz Sanatları (Edebi Sanatlar) – 1
 134. Edebi Türler (Mizah)
 135. Edebi Türler (Anı)
 136. Edebi Türler (Eleştiri)
 137. Edebi Türler (Makale)
 138. Edebi Türler (Biyografi)
 139. Edebi Türler (Deneme)
 140. Edebi Türler (Masal)
 141. Edebi Türler (Öykü – Hikâye)
 142. Edebi Türler (Roman)
 143. Edebi Türler (Mesnevi)
 144. Edebi Türler (Eleji)
 145. Edebi Türler Şiir
 146. Edebi Türler (Ağıt)
 147. Edebi Türler (Destan)
 148. Dillerin sınıflandırılması ve türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri
 149. Makale Açıklaması ve Örnekler
 150. Söylev Konusu ve Örnekler
 151. Münazara ve Özellikleri
 152. Türkçe'nin Lehçeleri ve Şiveleri
 153. Akıcılık, duruluk, açıklık
 154. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Açıklaması
 155. Sanat Metinlerinin Ayırt Edici Özellikleri
 156. Türk Dili Kelime Grupları
 157. Anlatım Özellikleri
 158. Anlamlarına Göre Cümleler
 159. Türklerin kullandığı alfabeler
 160. İkilemeler
 161. Belirteçler (Zarflar)
 162. Yazım Kuralları
 163. Tİyatro
 164. Masal
 165. Mektup Açıklaması ve Örnekleri
 166. Anı Örnekleri ve Açıklaması
 167. Deneme Örnekleri ve Açıklaması
 168. Gezi Yazısı Örnekleri
 169. Eleştiri Örnekleri
 170. Dilekçe Örnekleri
 171. Uygur Alfabesi
 172. Göktürk Alfabesi
 173. tarihi olayların dil ve edebiyat üzerindeki etkileri
 174. Kompozisyon nedir?
 175. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (Z)
 176. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (Y)
 177. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (U-Ü)
 178. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (T)
 179. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (S-Ş)
 180. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (R)
 181. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (P)
 182. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (O-Ö)
 183. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (N)
 184. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (M)
 185. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (L)
 186. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (K)
 187. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (I-İ)
 188. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (G)
 189. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (H)
 190. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (F)
 191. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (E)
 192. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (D)
 193. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (C-Ç)
 194. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (B)
 195. Edebiyat Terimleri Sözlüğü (A)
 196. Kompozisyonda Dikkat Edilecek Kurallar:
 197. Türk Destanlarında Motifler
 198. Bilimsel Makale Yazılımı
 199. Hakaniye Lehçesi
 200. Destan Nedir?
 201. Türkçesi Edebiyatı - Hakaniye Lehçesi
 202. Edebiyat Sanatı
 203. Edebiyat Nedir?
 204. Edebİyatimizdakİ İlkeler
 205. Türk Dil Bilgisi ve Kuralları
 206. Noktalama İŞaretlerİ
 207. İkİlemeler (tekrarlar)
 208. Anlam daralmasi
 209. Yansima sÖzcÜkler
 210. Dolaylama
 211. SomutlaŞtirma
 212. ÖzdeyİŞler (vecİzeler)
 213. AtasÖzlerİ
 214. Deyİmler
 215. İkİlemeler
 216. Deyİm aktarmasi
 217. Ad aktarmasi (mecaz-i mÜrsel)
 218. Nitel ve Nicel anlam
 219. Uzak Anlamlı Sözcükler
 220. Eş Sesli ( Sesteş ) Sözcükler
 221. Zıt Anlamlı Sözcükler
 222. Eş Anlamlı Sözcükler
 223. Sözcükte Anlam Özellikleri
 224. SÖzcÜkte anlam
 225. Fİİlde (eylemde) Çati
 226. Fİİller(eylemler)
 227. Edatlar (İlgeÇler)
 228. Sifatlar
 229. Zarflar (belİrteÇler)
 230. ZAMİRLER (ADILlARR)
 231. BaĞlaÇlar
 232. TÜrkÇenİn ses Özellİklerİ
 233. Ses bİlgİsİ
 234. Anlatim bozukluklari
 235. Adlar (İsİmler)
 236. Türk Dilinin Kısa Tarihi
 237. Edebiyatcı, Şair + Gazeteci - Orhan Kotan (1944 - 1998)
 238. ERZURUM'lu Edebiyatcımız + Günümüzün Sevilen Şair - Zinnur TİRYAKİ
 239. Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı
 240. Türk Edebiyatı Nedir?
 241. Türk Halk Edebiyatı Nazım Türleri
 242. Yeni Türk Edebiyatı
 243. Cumhuriyet Sonrası Türk Edebiyatı
 244. Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
 245. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 246. Türk dili ve Edebiyatı bölüm kuralları.
 247. Türk dili ve Edebiyatının anlatımı ve tarihi.